Nätverket för jämställdhet i transportsektorn: Jämställda skatter? Knappast!

23 mars 2023
Hållbara transporter

Sveriges Kvinnoorganisationer lanserade i december rapporten Jämställda skatter som gör en genomlysning av hur skattesystemet påverkar jämställdheten. Även skatter och subventioner för transporter ingår i granskningen.

Våra ekonomiska system är verktyg för att förbättra liv och öka jämställdheten. Skatterna påverkar oss alla men subventioner och nedsättningar kommer kvinnor och män till godo i olika utsträckning, något som underminerar den ekonomiska jämställdheten. I rapporten lanseras 10 förslag för ett mer jämställt skattesystem.

Välkommen att lyssna på presentationen digitalt eller ta tillfället i akt och träffa Beatrice Nordling som skrivit rapporten.

Plats: Trivector, Barnhusgatan 16, Stockholm
Tid: kl 12-13
Anmälan: senast 17 mars här>>.
Frågor: Kontakta Lena Smidfelt Rosqvist (lena.smidfelt@trivector.se) eller mejla info@jamstalldtransport.se

Träffen är öppen för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill så klart att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med