Trafikverket: Arena för transporteffektiv stadsmiljö – offentlig-privat samverkan för genomförande av gröna resplaner

27 maj 2021
Hållbara transporter
Webbinarium

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Arenan för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet riktar sig till aktörer inom offentlig eller privat verksamhet i städer och tätbebyggda områden. Du kan vara verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet.

Webbinarier 2021

Torsdag 18 mars, klockan 13–14.30
Vi har fokus på cykel och åtgärder som bidrar till att cyklister klarar sin vardag med transportmedlet. Två utgångspunkter är cykelfrämjandets ranking samt hur företag kan arbeta med cykling. Vår medarbetare Caroline Mattsson är moderator.

Program och anmälan finns från den 18 februari.

Torsdag 15 April, klockan 9.30–11
Vi har fokus på elektrifiering/laddinfrastruktur för elfordon och stadsutveckling. Webbinariet riktar sig till både kommuner och fastighetsägare.

Torsdag 27 maj, klockan 9–10.30
Vi har fokus på offentlig-privat samverkan för genomförande av gröna resplaner.
Vår medarbetare Caroline Mattsson är moderator.

Torsdag 30 september, klockan 9-10.30
Vi har fokus på digitalisering av transportsystemet –  innovationer inom mobilitet med implementeringsfokus.

Mer information

Hittas på Trafikverkets webbplats.