Böcker

  I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050

  I ljuset av framtiden_Styrning mot nollutsläpp år 2050

  Författare: Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson, Nora Smedby

  Format: pocket

  Publicerad: 2013

  Språk: svenska

  ISBN: 978-91-86961-09-1

  Pris

  Pris inkl moms: 18,02 kr (exkl moms: 17,00 kr)

  Kostnaden för frakt tillkommer.  Vi använder Postens porto.

  Köper du 10 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

  Att vi lever i skuggan av framtiden är tydligt i klimatfrågan, där vi nu är på väg mot en tre till fyra grader varmare värld. Men vi lever också i ljuset av scenarier och färdplaner som visar att det går att begränsa uppvärmningen till under två grader genom kraftiga utsläppsminskningar under kommande årtionden.

  Krismedvetenheten tenderar till att vara kortlivad, och åtgärder för att begränsa uppvärmningen kan förmodligen inte motiveras enbart av klimathotet. Det måste också finnas en idé och positiv vision om hållbar utveckling och ett bättre liv. Vi börjar se framväxten av en sådan ny och positiv klimatpolitisk berättelse.

  En övergång till nära nollutsläpp kräver breda och integrerade strategier som är flexibla och kan anpassas efter skiftande förutsättningar, men samtidigt robusta i den mening att riktningen ligger fast. En levande samhällsdialog är viktig för utvecklingen av sådana förändringstrategier.

  Resultat av Lunds universitets klimatforskningsprojekt LETS 2050

  I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp år 2050 är ett resultat av klimatforskningsprojektet LETS 2050 vid Lunds universitet, ett fyraårigt (2009-2013) forskningsprogram som finansieras av Natur­vårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

  Författare är Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson och Nora Smedby, alla forskare vid Lunds universitet. Trivector har varit program-koordinator för  LETS 2050 med ansvar för projektledning samt  intern och extern kommunikation. Trivector har också deltagit i forskningen i flera av delprojekten.

  För denna bok tar vi endast betalt för hantering och lagerhållning.