Böcker

  Kol-TRAST - planeringhandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

  Författare: Per Gunnar Andersson, Astrid Bergman, Paulina Eriksson, Lena Fredriksson, Malin Gibrand, Joel Hansson, och Erik Sjaunja

  Format: pocket

  Publicerad: 2012

  Språk: svenska

  ISBN: 978-91-7164-842-6

  Pris

  Pris inkl moms: 397,50 kr (exkl moms: 375,00 kr)

  Kostnaden för frakt tillkommer.  Vi använder Postens porto.

  Köper du 10 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

  En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och regionernas utveckling. Kol-TRAST baseras på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EUprojektet PROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Kol-TRAST har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Handbokens fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter.

  Handboken har tagits fram på initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting samt trafikverket. En referensgrupp, med representanter från kommuner, kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag, har bidragit med värdefulla synpunkter till projektet. Samtliga författare arbetar på Trivector.

  Här kan du ladda ner boken Kol-TRAST utan kostnad.