Aktuella innovationer

  Aktuella innovationer

  Innovationer gör det möjligt att se förändringar som en möjlighet och inte som ett hot. De snabba förändringar vi idag ser i samhället ger många nya möjligheter. Här är några av våra aktuella innovationer.

  Digitalisering, hållbarhet, klimat, energi och migration är alla utmaningar som kräver både innovationer och nytänkande. På Trivector fångar vi genom våra forskningsprojekt och vår omvärldsbevakning ständigt nya idéer som vi testar att hitta lösningar på.

  Pågående innovationer och utvecklingsprojekt:

  Pendela – Fler cykelpendlare med inspiration och test av elcykel

  Pendela är en ny annorlunda kampanj som syftar till att uppmuntra och stödja pendling med cykel. Kampanjen riktas mot anställda på arbetsplatser och består av tre delar:

  -Skräddarsydd information. Inspirerande utformad information om vinster med cykelpendling i de vanligaste pendlingsrelationerna för just ert företag. Informationen avser restid, kostnad, kaloriförbrukning och hälsoeffekt, där pendling med cykel, elcykel, bil och kollektivtrafik jämförs. Denna del syftar till att inspirera till cykling och att rekrytera medarbetare som vill testa elcykel.
  – Test av elcykel. Era medarbetare får låna en elcykel för sina dagliga resor under ett antal veckor. De får kontinuerlig feedback via mobilappen TRavelVU. De får också en Hövding-hjälm, en air-bag för cyklister, för högsta säkerhet.
  – Push att fortsätta elcykla. Efter testet får medarbetarna som testat elcykel ett erbjudande om att köpa en elcykel till rabatterat pris. Detta för att göra pendling med elcykel till en permanent vana.

  Att pendla med elcykel är fortfarande ganska ovanligt i Sverige och de flesta ser det som en stor investering att köpa en elcykel. Genom att låta medarbetarna prova pendling med elcykel, ökar sannolikheten för att fler ska ta steget och köpa en egen elcykel och börja cykla till jobbet.

  Ladda ner produktblad om Pendela.

  EC2B – framtidens mobilitetstjänst för fastigheter

  EC2B – easy to B eller easy to be, erbjuder en samlad mobilitetstjänst. Hyresgäster och boende i en fastighet ges tillgång till olika mobilitetstjänster – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning, hemleverans etc – som tillsammans blir ett attraktivare alternativ än en egen bil. Att hyra, dela eller låna fordon (”transport som tjänst”) istället för att själv äga dem blir inte bara billigare, det är dessutom bra för miljön.

  För att få största nytta ingår rådgivning, en ”personal trainer” i hållbar mobilitet utifrån en av Trivector designad rådgivningsprocess. Kunder blir också del av ett EC2B-community för delande där medlemmarna själva kan bidra till tjänstens innehåll och fortsatta utveckling.

  För fastighetsägare ger EC2B en ny tjänst för hållbar, flexibel mobilitet att integrera i boendekoncept. Med EC2B behövs färre bilparkeringsplatser, vilket kan spara stora pengar och är ett vanligt mål i moderna stadsutvecklingsprojekt.

  Konceptet har tagits fram under två års tid i ett innovationsprojekt med satsningar från Trivector Traffic, Climate KIC (en europeisk innovationsplattform), och med stöd från Future By Lund. För att kunna ta nästa steg i etableringen av EC2B-tjänsten har EC2B Mobility AB bildats, helägt av Trivector Traffic AB. För det fortsatta utvecklingsarbetet finns finansiering från EU:s Horizon 2020, Naturvårdsverket och Trivector Traffic.

  Samarbeten finns etablerade med både fastighetsägare och mobilitetsleverantörer, däribland Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Riksbyggen och Sunfleet. Är du också intresserad av att använda EC2B i ett stadsutvecklings- eller fastighetsprojekt? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med EC2B.

  Se EC2Bs webbplats eller ladda ner vår förstudie om EC2B
  EIT Climate KIC med flagga

  För de boende i Brf Viva är framtiden redan här

  TravelVu – appen som detekterar resor

  I en tid med högt tempo och stort informationsöverflöd blir det allt svårare att få in svar, och kvaliteten på resvaneundersökningar sjunker. TravelVu är ett nytt sätt att samla in data som bygger på att man genom mobiltelefonens GPS följer en persons rörelser. Detta gör det möjligt att få fram helt ny typ av data och bättre precision kring resvanor. Vill du veta mer? Hör av dig till emeli.adell@trivector.se

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om Pendela, hör av dig till

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Fokusområdesansvarig verksamheters transporter, säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07

  Är du intresserad av EC2B hör av dig till

  Christer Ljungberg

  Grundare, senior advisor

  christer.ljungberg@trivector.se

  010-456 56 00

  Björn Wendle

  Björn Wendle

  Vice vd och marknadsansvarig Trivector Traffic

  bjorn.wendle@trivector.se

  010-456 56 09

  Vill du veta mer om TravelVu hör av dig till

  Emeli Adell

  Affärsutveckling, gruppchef

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22

  Leif Linse

  Leif Linse

  Fokusområdesansvarig digitala produkter, mjukvaruutveckling

  leif.linse@trivector.se

  010-456 56 14