Samhällsplanering

  Samhällsplanering

  Hur vi väljer att leva och röra oss i en stad eller region står i nära relation till hur den är planerad. Lokalisering av bostäder, arbetsplatser, handel och verksamheter har stor betydelse för att skapa en attraktiv och transporteffektiv stad. Genom att tidigt planera för effektiv markanvändning, kollektivtrafik, gång och cykel kan goda förutsättningar för hållbart resande skapas.

  Samhällsplanering

  Strategier och planer som formar livet i staden och regionen

  Vi är specialister på att tidigt i samhällsplaneringsprocessen se mönster och ta fram strategier som skapar förutsättningar för människor att resa enkelt och hållbart. Goda levnadsmiljöer skapas genom att prioritera ytor på ett rationellt sätt, visa omsorg i utformning, öka andelen hållbara resor och utveckla befintliga stadsdelar och tätorter i relation till varandra. Infrastrukturplaneringen handlar i ökad grad även om samarbete med andra intressenter, vilket också är en nyckel för att nå klimatmålen. För att lyckas i planeringen krävs kunskap om infrastruktur och fysisk miljö, ekonomiska, politiska och sociologiska faktorer, något som våra medarbetare har lång erfarenhet av. Våra konsulter och forskare hjälper er att driva projekt framåt för att nå uppsatta mål och för att skapa nytta för samhället.

  Läs mer

  Tjänster vi erbjuder inom Samhällsplanering

  Resvaneundersökningar, RVUer
  För kartläggning av resvanor i förändring

  Trafikstrategier
  Strategier, planer och åtgärdsprogram.

   

  Trafikanalyser
  Visar framtida möjligheter

  Tillgänglighetsanalyser
  Viktigt underlag i samhällsplaneringen

  Regional utveckling
  Regionen är den nya staden.

  Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
  Åtgärder för ett mer hållbart transportsystem.

  Samhällsekonomi & samlade effektbedömningar
  För att visa nyttor och effekter av samhällsbetalda åtgärder och satsningar.

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

  Axel Persson

  Affärsområdesansvarig framtidssäkrad samhällsplanering

  axel.persson@trivector.se

  010-456 56 26