Buller Tåg

  Beräkna buller från spårtrafik med Buller Tåg

  Buller Tåg är ett Windowsbaserat program för beräkning av tågbuller. Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta är osäkert, genomförs oftast beräkningar istället.

  Olika typer av tåg och spårvagn

  Med Buller Tåg kan du räkna på upp till åtta delsträckor som påverkar en mottagare på en och samma gång. Programmet räknar ut både ekvivalentnivån och maxnivån och täcker från och med version 5.2 elva olika tågtyper. I version 5.2 kan du också räkna på 6 olika typer av spårvagnar.

  Programmet är mycket lättanvänt – behärskar du teorin bakom modellen så är du igång direkt.
  Buller Tåg används idag i hela Sverige av såväl kommunala förvaltningar som av Trafikverket och konsultfirmor. Aktuell version av programmet är 5.2.

  Grund i Naturvårdsverkets modell

  Buller Tåg, version 5.2 grundar sig på den senaste nordiska modellen: ”Buller från spårbunden trafik”, Rapport 4935, Naturvårdsverket 1999 med tillägg för nya tåg- och spårvagnstyper enligt ”Bulleremissioner från nya svenska tågtyper”, WSP Akustik, 2004-11-04, ”Indata till bullerberäkningsmetoder för motorvagn X60”, VTI notat 9-2010, ”Elmotorvagn Coradia Duplex – Littera X40, Indata till beräkningsmodellerna NMT och Nord 2000” WSP Akustik, 2012-02-06, ”Spårvagnar ASEA/ASJ M28, Hägglund M29, ASEA M31 och Anzaldobreda M32” WSP 2011-12-21 och ”Mätning av buller och vibrationer från olika spårvagnstyper vid olika hastighet och typ av spårbädd” Ramböll Akustik 2008-01-28.

  Pris och villkor

   

  Fullversion

  Buller Tåg NMT 5.2

  Uppgradering:

  Buller Tåg NMT 5.2 från Buller Tåg 4.x eller 5.0 ***

  Grundlicens *

   

  12 100

   

  3 900

  Extralicenser * **

   

  7 300

   

  2 300

  *  Ett års användar- och serviceavtal ingår (gäller även vid köp av uppgradering).
  **  Rabatterade extralicenser får köpas av samma kontor/avdelning som har grundlicensen.
  ***  Uppgradering är gratis för de som sedan tidigare har support/serviceavtal för Buller Tåg 5.0.

  Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar. Licenserna gäller för namngiven användare. Är ni flera personer som ska använda programmet krävs en licens per person. Betala mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

  Om serviceavtalet

  I Trivectors användar- och serviceavtal ingår både uppdateringar inom samma grundversion och support. Efter det inledande året kostar avtalet 1 500 kr/år och användare för Buller Tåg. Avtalet kan sägas upp senast tre månader innan det löper ut, om du inte önskar användar- och serviceavtal under det kommande året. Utan användar- och serviceavtalet har du varken rätt att använda programmet eller tillgång till support och uppdateringar.

  Beställning av programvara

  Information

  Beräkningsmanual

  Ladda ner Buller Tåg

  Om versionerna

  I version 5.2.2.0 (respektive 5.0.0.2 för de som endast har äldre licenser för 5.0) har vi rättat fel som gäller alla versioner fr o m version 4.0. Felet rör korrektion för reflekterande skärm där skärmeffekten, i de fall det finns reflekterande skärm, inte har hanterats på ett korrekt sätt i programmet. De ännu senare versionerna 5.2.3 och 5.2.4.1 innebär endast snyggare inställning av bildskärmsvisning och utskrifter.

  Mer information

  Mer information om Buller Tåg får du i vårt produktblad om Buller Tåg eller genom att kontakta

  Petra Ahlström

  Konsult hållbara transporter

  petra.ahlstrom@trivector.se

  010-456 56 06