Attraktiv kollektivtrafik

  Attraktiv kollektivtrafik

  Man med cykel står på perrong och väntar på att tågens dörrar ska öppnas och han kan gå på - cykel i kollektivtrafik

  Vi hjälper dig att utveckla attraktiva kollektivtrafiklösningar för en hållbar framtid – ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem. Vi arbetar i hela spektrat från stadstrafik till regional och interregional trafik. Tillsammans förverkligar vi dina mål genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Våra tjänster och lösningar har sin utgångspunkt i vetenskapliga metoder och forskningsresultat.

  Vi hjälper dig att utveckla attraktiva kollektivtrafiklösningar

  Kollektivtrafik i staden

  En snabb och pålitlig kollektivtrafik stärker stadens image

  Regional kollektivtrafik

  Kollektivtrafik som bidrar till regional utveckling

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om effektiva och attraktiva kollektiva transporter.

   

  Sebastian Fält

  Affärsområdesansvarig attraktiv kollektivtrafik

  sebastian.falt@trivector.se

  010-456 56 15