FAQ Bullerprogram

  FAQ Buller-programmen

  Välkommen till Trivectors avdelning för återkommande frågor.

  Om du inte hittar det svar du söker, så vänd dig till vår supportavdelning genom att ringa 010-456 56 00. Observera att detta endast är kostnadsfritt om du har supportavtal eller har köpt programmet under de senaste 60 dagarna. Övriga får dessvärre betala.6

  Buller Tåg

  Ett allmänt tips:

  Gå till lämpligt inmatningsfält och tryck F1 så får du upp hjälptext för fältet.

  Hur gör jag för att skriva ut en bild på tvärsektionen?

  Gå in i modulen för tvärsektion. Kopiera skärmbilden till Urklipp genom att trycka Alt + Print Scrn. Gå sedan in i ett ordbehandlingsprogram eller liknande och tryck på Klistra in.

  Buller Väg

  Ett allmänt tips:

  Gå till lämpligt inmatningsfält och tryck F1 så får du upp hjälptext för fältet.

  Hur kan det komma sig att maxnivån ibland blir lägre än ekvivalentnivån?

  Programmet beräknar max- respektive ekvivalentnivån enligt olika modeller. Modellen för ekvivalentnivån ger att ekvivalentnivån avtar med avståndet, medan modellen för maxnivån ger att maxnivån avtar med avståndet i kvadrat. Vid långa avstånd kan därför programmet beräkna maxnivån till ett lägre värde än ekvivalentnivån. När detta inträffar ska dock maxnivån skrivas upp till ekvivalentnivån. I Buller Väg II sker detta dock automatiskt vid beräkning av den totala ljudnivån.

  Varför får jag ibland väldigt konstiga värden när jag använder itereringsfunktionen?

  Itereringsfunktion finns som en hjälp när man har mycket enkla beräkningsfall. Funktionen är framförallt användbar när man räknar med bara ett vinkelområde (eller två vinkelområden med 0-90° resp 90-180°) och enkla terrängförhållanden. I andra fall ger itereringen oftast felaktiga resultat, bland annat på grund av att vinkelområdets storlek matas in som något absolut i programmet, medan detta ju egentligen beror på avståndet mellan mottagare och källa – vilket ju programmet försöker iterera fram.

  Det avstånd som programmet itererar fram motsvarar alltså inte den vinkel som använts som indata.

  Iterering kan också ge tveksamma resultat om man inte har en plan terräng. En god idé är att alltid granska terrängprofilen efter beräkning så att man ser att inga konstigheter har inträffat.

  Varför ändrar programmet ibland bankhöjd och mottagarhöjd från de värden jag matat in?

  Mottagarhöjden och bankhöjden är avstånd som är relaterade till reflektionsplanet. När du utför en beräkning genom att välja Auto i funktionen Beräknat reflektionsplan, så räknar programmet självt ut dessa avstånd utifrån reflektionsplanets position.

  Du behöver alltså inte själv mata in dessa värden på huvudsidan, men om du ändå har gjort det och dessa inte stämmer överens med programmets beräkning utifrån reflektionsplanets position och de uppgifter om terrängens variation du angivit, så kommer värdena automatiskt att ändras. (Observera att mottagarhöjd inte är detsamma som mottagarens höjd över mark).

  Hur gör jag för att skriva ut en bild på tvärsektionen?

  Om du har Buller Väg 8.6 eller tidigare, går du in i modulen för tvärsektion. Kopiera skärmbilden till Urklipp genom att trycka Alt + Print Scrn. Gå sedan in i ett ordbehandlingsprogram eller liknande och tryck på Klistra in.

  Om du har Buller Väg II trycker du bara på ”skapa tvärsnittsrapport”, så får du ut ett dokument som visar alla tvärprofilerna.

  När jag har angett Sidogata under Fasadkorrektioner, vilket mottagaravstånd och vinkelområde ska jag då skriva in?

  Ska du beräkna nivån på det trafikbuller som från en huvudgata tränger in på en sidogata (med liten eller ingen trafik), så kan du inte göra det med hjälp av de vanliga avstånden och markkorrektionerna. I sådana fall väljer du Sidogata – men bara om sidogatan har sammanhängande bebyggelse på båda sidor. Om det inte är fallet, så räknar du ”som vanligt”.

  Så här bestämmer du mottagaravstånd och vinkelområde:

  Vi tänker oss att mottagaren ligger längs sidogatan. Mottagaravståndet gäller för huvudgatan och är avståndet från mottagaren till huvudgatans mitt.

  Vinkelområdet är den del av huvudgatan som påverkar mottagaren. I fältet Vinkelområde från matar du in värdet för vinkeln b och i Vinkelområde till värdet för vinkeln a. Baslinjen (dvs linjen 0-180 grader) lägger du in ”genom mottagaren” och parallellt med huvudgatan

   = Mottagare

  M = Mottagaravstånd

  a = Vinkelområde till

  b = Vinkelområde från

  A = Avståndet mellan huvudvägens mitt och fasad (m)

  B = Sidogatans bredd, från fasad till fasad (m)

  Varför krånglar granskning och utskrift? (Buller Väg 8.6 och tidigare versioner)

  Det beror oftast på en svårupptäckt konflikt mellan de gemensamma DLL- och VBX-filer som används vid utskrift. Problemet brukar försvinna om man istället lägger dessa filer i samma katalog som programmet.

  De DLL- och VBX-filer som används av Buller Väg 8.6 kan du hämta hem här (zip-fil), eftersom de inte går att plocka direkt från originalskivorna.

  Varför visas ”Path not found” när jag försöker hämta en fil, och när jag sedan klickar OK så stängs programmet ned? (Buller Väg 8.6 och tidigare versioner)

  Problemet beror på att programmet inte hittar någon fil längs den sökväg som du angav när du senast hämtade en fil i programmet. Orsaken kan vara att du flyttat mappar och filer, eller att sökvägen är så lång – i antal tecken räknat – att programmet inte klarar av att hitta filerna ifråga.

  I de allra flesta fall löser du problemet så här:

  1. Starta programmet
  2. Lägg in några värden
  3. Spara (filnamn och plats spelar ingen roll)
  4. Klicka på Avsluta (i menyn)
  5. Starta programmet igen

  Om namnet på en fil eller arbetskatalog är mycket långt, så kan problemet bero på att antalet tecken i sökvägen blivit så pass många att programmet inte kan hantera det. För att undvika att sådana problem uppstår kan du flytta filerna högre upp i kataloghierarkin, så att tecknen i sökvägen därmed blir färre. Alternativt kan du korta ner namnet på filen eller någon av katalogerna.

  Varför blir det väldigt höga maxvärden när jag minskar ”Antal (eller andel) fordon som överskrider maxnivån”?

  Antalet (eller andelen) innebär att de mest bullrande fordonen undantas vid beräkningen. Undantas endast ett mycket litet antal (eller en mycket liten andel) kommer detta att leda till att maxnivån blir hög. Rekommenderade standardvärden för antal är 5% (och för andel 5%).