White papers

  Ladda ner våra white papers

  Här har du möjlighet att ladda ner våra white papers. De är författade av medarbetare med specialistkunskaper inom områden som många har intresse av.

  • Regional kollektivtrafikplanering – en delikat balansakt
  • Omvänd kollektivtrafik – ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden
  • Takttrafik och knutpunktstrafik
  • Transport som tjänst
  • Mobility management

  Regional kollektivtrafikplanering – en delikat balansakt

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripande mål för kollektivtrafiken. Dessa avvägningar kan vara betydligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar. Det är därför viktigt att beakta effekter bortom de mest uppenbara sambanden.

  Omvänd kollektivtrafik - ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden

  Konceptet innebär att kompletteringstrafiken blir kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är denna trafikstandard som alla medborgare kan räkna med. Bastrafiken blir automatiskt tillgänglig när det inte finns någon linjetrafik.

  Takttrafik och knutpunktstrafik

  Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de viktigaste förklaringarna är att de har takttrafik med knutpunktsupplägg. Lär dig mer om denna planeringsfilosofi och hur den kan ge framgång i både mindre och större kollektivtrafiksystem.

  Transport som tjänst

  Transport som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) är hett i diskussionen om framtidens transporter. Men vad är egentligen transport som tjänst, hur långt har utvecklingen inom området kommit, och vilka problem kan det vara lösningen på?

  Mobility management

  Mobility management (MM) har gått från att vara en entusiastdriven verksamhet till ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem. Med de senaste årens teknikutveckling och utveckling inom beteendeekonomi finns potential till ytterligare utveckling i MM-arbetet. Men hur ser framtidens MM ut?