Human mobilitet

  Human mobilitet

  Fotgängare i staden - ett exempel på human mobilitet.

  Med människan i fokus skapar vi ett transportsystem för närhet, mångfald och aktiva transporter. Ett transportsystem som inte bara tar hänsyn till människorna i systemet utan som aktivt bidrar till ett ökat välbefinnande och en mänskligare stad. Våra lösningar grundar sig på den senaste forskningen inom området och ger rörelserikedom utan att äventyra framtida generationers rätt till goda livsvillkor.

  Tjänster vi erbjuder inom Human mobilitet

  Vi erbjuder flera tjänster som hjälper dig att skapa ett transportsystem för närhet, mångfald och aktiva transporter.

  Aktiv mobilitet

  Enorm potential för folkhälsan att fokusera mer på aktiv mobilitet

  Cykel

  För ökad livskvalitet på kort och lång sikt

  Gång

  Attraktiva miljöer för fotgängare – en förutsättning för livfulla städer

  Mobility management

  Främjar hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

  Resvanor

  Resvaneundersökningar ger en god grund för planering

  Social hållbarhet

  En förutsättning för tillgänglighet och inkludering

  Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet är en del av hållbarhetsarbetet

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig skapa ett transportsystem för alla.

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig human mobilitet

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72