Framtidssäkrad samhällsplanering

  Framtidssäkrad samhällsplanering

  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Väl avvägd infrastruktur- och bebyggelseplanering är nyckelfaktorer för att skapa ett samhälle med god livsmiljö och klimatsmart resande. Men för att nå våra mål behöver vi också effektivisera våra fordon, klimatanpassa vår byggda miljö och värna om naturens ekosystem. Våra specialister hjälper er att hitta konkreta lösningar och effektiva styrmedel.

  Tjänster vi erbjuder inom Samhällsplanering

  Infrastruktur och fysisk planering

  Strategier och planer formar livet i staden och regionen

  Klimatanpassning

  Stöd i ditt arbete med klimatanpassning

  Klimatomställning

  Strategier och åtgärder för att nå hållbar klimatomställning

  Miljö och buller

  Minska trafikens negativa effekter och skapa en god miljö

  Styrmedel och ekonomi

  Underlag för bättre beslut

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

  Håkan Johansson

  Håkan Johansson

  Tf Affärsområdesansvarig framtidssäkrad samhällsplanering, Fokusområdesansvarig klimatomställning

  hakan.johansson@trivector.se

  010-456 56 79