Capcal

  Capcal beräknar framkomlighet i korsningar

  Capcal är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i korsningar. Programmet hanterar korsningar med väjningsplikt, stopplikt, cirkulationsplatser och trafiksignaler. För samtliga av de fyra korsningstyperna går det att räkna på fria högersvängar, alltså där högersvängen går utanför korsningen och sen väjer eller väver in i frånfarten. Dessutom går det att räkna kapacitet på skyttesignal. Programmet ger resultat så som belastningsgrad, kapacitet, fördröjning och kölängder på körfältsnivå. I Capcal går det även att göra samhällsekonomiska beräkningar baserat på kalkylvärden från senaste ASEK-version och Effektkataloger från Trafikverket.

  Capcal hjälper dig att besvara frågor som:

  • Hur hårt belastad är korsningen?
  • Vad händer när arenan drar extra publik?
  • Uppnår korsningen VGU:s riktlinjer?
  • Vad blir den samhällsekonomiska nyttan av att bygga om till cirkulationsplats eller trafiksignal?

  Kalkylverktyg

  Capcal beräknar kapacitet utifrån Trafikverkets metodbeskrivning för kapacitetsberäkning, TRVMB. Sedan TRVMB gavs ut 2013 har ett antal revideringar gjorts i form av olika PM som antagits av Trafikverket och som har implementerats i Capcal. Som kund med användar- och supportavtal får du löpande ta del av uppdateringar av programvaran när modellen och programvaran uppdateras.

  Visa upp dina resultat

  Skapa jämförande grafer, eller en graf för varje scenario med staplar för olika resultat. Du kan också använda funktionen tabell-utdata för att exportera resultatet från flera korsningsfiler samtidigt. Bra om du vill bearbeta resultaten vidare eller visualisera dem externt.

  Mer information

  Produktblad
  Mer information hittar du i produktbladet.

  Beställ demoversion

  Kontakta Francisco Malucelli för en gratis demoversion av Capcal. Demoversionen är begränsad på så vis att det inte går att göra några beräkningar.

  Kurstillfälle

  Gå gärna en kurs och lär dig mer om trafikanalys med Capcal.

  Frågor

  Har du frågor är du välkommen att i första hand kontakta capcal-support. Du kan också kontakta:

  Francisco Malucelli

  Trafikanalytiker, trafikplanerare och produktansvarig Capcal

  francisco.malucelli@trivector.se

  010-456 56 91

  Cristoffer Collander

  Konsult hållbara transporter

  cristoffer.collander@trivector.se

  010-456 56 11

  Leif Linse

  Leif Linse

  Fokusområdesansvarig digitala produkter, mjukvaruutveckling

  leif.linse@trivector.se

  010-456 56 14

  Pris och villkor

   

  Fullversion

  Capcal 4

  Uppgradering:

  Capcal 4 från Capcal 3.3

  Grundlicens *

   

  29 000

   

  5 800

  Extralicenser *  **

   

  21 500

   

  3 500

  *  Ett års användar- och serviceavtal ingår (gäller även vid köp av uppgradering).
  **  Rabatterade extralicenser får köpas av samma kontor/avdelning som har grundlicensen.

  Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar. Licenserna gäller för namngiven användare. Är ni flera personer som ska använda programmet krävs en licens per person. Betala mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

  Om serviceavtalet

  I Trivectors användar- och serviceavtal ingår både uppdateringar inom samma grundversion och support. Efter det inledande året kostar avtalet 3 000 kr/år och användare för Capcal. Avtalet kan sägas upp senast tre månader innan det löper ut, om du inte önskar användar- och serviceavtal under det kommande året. Utan användar- och serviceavtalet har du varken rätt att använda programmet eller tillgång till support och uppdateringar.

  Beställning av programvara