Podden Esplanad

  Esplanad - podd om staden, trafiken och framtiden

  Esplanad är Trivector Traffics podd om staden, trafiken och framtiden. Vi tar upp trafik- och stadsutveckling ur ett brett perspektiv och diskuterar olika ämnen tillsammans med intressanta gäster.

  Digitaliseringens framfart har rusat de senaste åren. Hur kan vi dra nytta av digitaliseringen i vårt arbete med framtidens transportsystem? Och hur kan AI påverka och hjälpa oss i arbetet med klimatomställningen?

  EU-länderna har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast till år 2050 och i arbetet finns Green Deal, EU:s strategi för att nå målet. I dokumentet är det tydligt att digitalisering går hand i hand med klimatomställningen – men vad betyder det?

  Caroline Ljungberg Toulson diskuterar tillsammans med en panel:

  • Michal Stypa, VD, Backtick Technologies
  • Jan Landelius, Senior Business Consultant, Qinshift
  • Anna Clark, affärsområdesansvarig värdeskapande digitalisering, Trivector Traffic

  Hade du inte möjlighet att delta i Almedalen? Podden Esplanad fanns på plats. Nu kan du ta del av de bästa bitarna från Trivector Traffics och EC2B:s seminarier under Almedalsdagarna. Under dagarna hölls följande seminarier:

  • 20 procent cykelresor – en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?
  • Infrastrukturplanering i ett transporteffektivt samhälle
  • Mobilitet som tjänst – så ökar vi transporteffektivitet och hållbarhet

  Bland de nio intervjuade finns Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum på VTI, Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket och Lars Strömgren, trafikborgarråd i Stockholms stad.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Johanna Brunge Grant.

  Två av de seminarier som nämns finns att se i efterhand på YouTube:

  Se inspelningen av seminariet ”20 procent cykelresor – en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?”>>

  Se inspelningen av seminariet ”Infrastrukturplanering i ett transporteffektivt samhälle”>>

  Caroline Ljungberg Toulson och Karin Svensson Smith

  Esplanad har träffat Karin Svensson Smith, miljöpartist som suttit totalt 16 år i riksdagens trafikutskott, de sista fyra som ordförande. Karin har varvat arbete i riksdagen med kommunpolitik som andra vice ordf. i tekniska nämnden i Lund – där hon gjort stor skillnad i många trafikfrågor, inte minst när hon var med och startade upp LundaMaTs (strategi för hållbart transportsystem i Lund).

  Vi pratar om det politiska arbetet, de viktigaste trafik- och miljöfrågorna som Karin varit med och drivit igenom samt hur man når framgång i det politiska arbetet med många stridiga viljor runtomkring. Vi diskuterar även klimatfrågan och vilka de största utmaningarna är för att nå de högt uppsatta klimatmålen.

  David Sim

  Esplanad har träffat David Sim – arkitekt, författare och tidigare creative director på Gehl. 2019 släppte han boken ”Soft city” eller ”Mjuk stad” på svenska. Boken har översatts till ett 20-tal språk med ytterligare 10–15 på gång.

  David berättar om den mjuka staden, som sätter bekvämlighet, säkerhet och närhet i främsta rummet. Den mjuka staden har en mänsklig dimension, och är en stad som anpassar sig till våra föränderliga behov och som ger möjlighet till interaktion och främjar gemenskap.

  Vi diskuterar hur pandemin och digitaliseringen förändrat stadsbyggandet och hur vi ska förhålla oss till klimatförändringarna när vi bygger våra städer. David berättar också om att ”Mjuk Stad” nu är på väg att översättas till ukrainska, och tankarna med att kunna använda boken i uppbyggandet efter kriget.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Peter Alestig _Foto Jan-Åke Eriksson

  Peter Alestig är författare och klimatredaktör på Dagens Nyheter. Tidigare i år kom han ut med boken Världen som väntar: Vårt liv i klimatförändringens Sverige, om hur Sverige påverkas av den globala uppvärmningen.

  Esplanad har träffat Peter för att prata om den högaktuella klimatkonferensen COP27 och om regeringens budgets påverkan på klimatet och arbetet med klimatfrågan. Vi pratar även om boken Världen som väntar, vad som fick Peter att skriva den och vilka reaktioner den har gett. Hur kan man skriva en sådan bok utan att skrämmas, och vad kan varje enskild person bidra med i arbetet med klimatfrågan?

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Vindkraftverk och solpaneler

  Vilka är utmaningarna för att nå klimatmålen? Kommer vi ens att nå dem? Och vad är det viktigaste vi behöver göra härnäst för att arbeta i rätt riktning. Frågorna ställdes till ett antal personer i transportbranschen under konferensen Transportforum i juni 2022.
  Svaren var många, med tankar kring fordon, drivmedel och ett transporteffektivt samhälle, såväl som att det krävs politiska åtgärder. Dessutom pratade vi om elektrifiering, att vi behöver en positiv målbild framåt och idéer om att källsortera våra resor.
  Bland de 12 intervjuade finns Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, Emma Berginger, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Jens Holm, riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet och Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för cykelcentrum.
  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

  Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket

  Esplanad har träffat Roberto Maiorana, som tillträdde som generaldirektör på Trafikverket  den 1 mars i år. Roberto har lång erfarenhet inom transportbranschen, i Sverige såväl som internationellt – från ledande befattningar på SAS, men också från Trafikverkets verksamhet.

  Vi diskuterar både pandemin och krigets påverkan på Trafikverkets uppdrag, och vad detta kommer att innebära framöver. Vi pratar om Trafikverkets roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och hur väl den nationella planen passar in i detta arbete. Dessutom pratar vi om skillnader – och likheter – med att arbeta med järnväg istället för flyg.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.

   

  Foto: Elin Gårdestig Trafikverket.

  Catherine Löfquist

  Esplanad har träffat Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring, som alltid har jobbat med kunden i fokus, och med hållbarhetsarbetet som en central del av affären.

  Bring har som mål att alla deras leveranser ska vara helt fossilfria år 2025 och Catherine berättar om vägen och åtgärderna för att nå dit. Vilka krav finns från kunderna och vilka aktörer är viktiga att få med sig i arbetet?

  Vi diskuterar också hur pandemin förändrat våra sätt att handla, där e-handeln bidragit till helt nya krav på leveranser. Här står den svåra last mile-frågan i fokus, och hur man på olika sätt kan arbeta för att lösa den på ett hållbart sätt.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Susanna Elfors

  Susanna Elfors har länge arbetat med hållbar stadsutveckling och hur man kan minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan. Hon var dessutom en av grundarna till Facebookgruppen ”Tågsemester” som nu har nära 125 000 medlemmar.

  Esplanad har träffat Susanna för att diskutera varför stadsutveckling är viktigt och kring hennes nya satsning ”Kvartersutveckling” som handlar om att utveckla livet mellan husen och skapa trivsamma och hållbara kvarter. Med en fastighetsbransch i förändring handlar det om att arbeta med samverkan, delningsekonomi och hållbar mobilitet, för att nämna några exempel.

  Dessutom pratar vi om Tågsemester-gruppen på Facebook, varför den startades och hur den blivit så populär. Varför är det roligt att göra tågsemestrar i grupp? Och kommer tågsemestrar tillbaka efter pandemin?

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Caroline Ljungberg Toulson och Robin Rushdi Al-Sálehi

  Esplanad har träffat Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare till Vakansa och deltidsanställd på White Arkitekter för att arbeta med social hållbarhet på olika nivåer.

  Robin berättar om Vakansa, som syftar till att använda de lokaler och byggnader vi redan har, och varför detta har blivit extra viktigt och uppmärksammat under coronapandemin. Vi diskuterar även ABCDE-staden, framtida stadsutveckling samt vad som blir viktigast att arbeta med för att vi ska få de städer vi önskar leva i.

  Dessutom pratar vi hållbarhet, vad som krävs för att kunna nå 1,5-gradersmålet och varför vi måste inkludera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i allt.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Per J Andersson i podden Esplanad (foto Johan Marklund)

  Esplanad har träffat Per J Andersson, författare och resejournalist, grundare till resetidningen Vagabond och tågresefantast. Per berättar om tjusningen med tågresor, var den bästa tågtrafiken finns och ger tips på spännande tågresor att göra.

  Vi diskuterar även hur coronakrisen påverkar vårt resande, nu och framöver. Kommer vi att börja resa som tidigare och krävs anpassningar för att vi ska känna oss trygga t.ex. i kollektivtrafiken?

  Per tar också upp de svårigheter som finns kring tågresande, och jämför bland annat med flygets möjlighet till enkla bokningar världen över. Vad krävs för att det ska bli likadant med tågresandet?

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

   

  webbinarium om kollektivtrafik post corona

  Kollektivtrafiken har tappat många resenärer under coronapandemin. Branschaktörerna står därför nu inför en stor utmaning med att locka tillbaka tidigare resenärer. Eller det är kanske helt fel sätt att se på uppgiften? Nya vanor kanske motiverar ett nytt erbjudande med nya lösningar på både kort och lång sikt?

  Detta avsnitt av Esplanad spelades in under Trivectors webbinarium kring kollektivtrafik post Corona. Webbinariet inleddes med ett föredrag av kollektivtrafikexpert Stephan Bösch, som också medverkar i poddens introduktion.

  Tillsammans med trafikdirektör och vd:ar från Sverige tre största kollektivtrafikregioner fördes en intressant diskussion kring tappet i kollektivtrafiken, hur nya vanor påverkar branschen och hur man genom innovativa idéer kan få tillbaka resenärerna post corona.

  I panelen:

  Maria Nyman, Trafikdirektör, Skånetrafiken

  David Lagneholm, VD, SL

  Lars Backström, VD, Västtrafik

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  JOhan Norberg och Caroline Ljungberg Toulson

  Johan Norberg är författare och redaktör för ett stort antal böcker om ekonomi, historia, globalisering och frihandel. Johan är dessutom debattör och hans stora intressen brukar beskrivas liberalism, kapitalism och globalism.

  Vi har träffat Johan för att diskutera hur världen ser ut just nu och hur alla förändringar kommer att påverka världen post Corona. Utifrån Johans senaste bok ”Öppen/Sluten” diskuterar vi öppenheten som gjort att viruset spridits och i takt med att smittspridningen pågår kan det kännas som att vi bör begränsa öppenheten, skruva ner handelstempot och stänga alla gränser. Johan menar dock att det är precis tvärtom.

  Dessutom diskuterar vi Coronapandemins påverkan på transporterna, staden och e-handeln och vad som blir det viktigaste som vi tar med oss från tiden i pandemin.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Tove Ahlsgtröm medverkar i podden Esplanad

  Esplanad har pratat med Tove Ahlström, VD för tankesmedjan Global Utmaning. Tove har varit hållbarhetschef på Apotea och blev 2017 finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef. Hon är också ansluten till Al Gores Climate Reality Project.

  Tove berättar om hur tankesmedjan arbetar med klimathotet på olika sätt, och hur de fått anpassa sitt arbetssätt under Coronakrisen. Vi pratar också om hur Coronakrisen påverkar klimathotet, och om denna kris till och med kan ge klimatomställningen en boost. Dessutom berättar Tove om anslutningen till Al Gores Climate Reality project och vad det innebär.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Christer Ljungberg, Caroline Ljungberg Toulson, Sofia Ulver och Troed Troedsson

  Vi står fortfarande mitt i Coronakrisen, med ändrade arbetssätt, resvanor och nya beteenden. Caroline Ljungberg Toulson har träffat en panel som diskuterar just vad Coronakrisen betyder och vad den kommer att innebära i framtiden. Ett samtal som handlar om staden, resande och konsumtion.

  I avsnittet diskuteras bland annat hur våra resmönster ändrats och om vi kommer att ha kvar dessa vanor även senare. Även våra konsumtionsvanor har förändrats, med ökad e-handel, vilket sätter stor press på logistiken kring handeln, och både externhandel och stadskärnor hotas. Vad krävs för att vi fortsatt ska vilja besöka våra stadskärnor. Vi har ändrat oss till ett mer digitalt arbetssätt, och för vissa har detta även inneburit en förändring i vilka tjänster man kan erbjuda. Och vad betyder egentligen att frekvensen nu blivit viktigare än amplituden?

  Dessutom funderar vi över om Coronakrisen kan ge en extra boost till klimatomställningen, nu när vi vet att vi faktiskt kan förändra oss på kort tid.

  I panelen:

  Sofia Ulver, docent och universitetslektor vid Lunds universitet, forskar kring konsumtionskultur

  Troed Troedsson, Samhälls- och framtidsanalytiker

  Christer Ljungberg, VD Trivector Traffic och expert på hållbart resande

   

  Esplanad pratar om klimatets framtid med personerna bakom Carbon Ruins.

  Vad är en berättelse och varför är de viktiga? Kan olika typer av berättelser hjälpa oss att förstå klimatförändringar och framtiden? Och hur ska man göra om man vill använda berättelser proaktivt för att förändra klimatarbetet?

  Esplanad har träffat Alexandra Nikoleris, Roger Hildingsson och Johannes Stripple, forskare från Lunds universitet, som alla tre arbetar i projektet ”Narrating climate futures” – om hur vi berättar om klimatframtiden.

  Vi diskuterar olika typer av berättelser och hur man kan ta dem till sig, om hur Coronakrisen kan komma att förändra våra berättelser och kanske till och med bli en vändpunkt för klimatkrisen?

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Fredrik Gertten är filmregissören som är känd för filmer om Zlatan, och Bananas, Big boys gone bananas och Bikes vs Cars. Nyss fick han också årets kulturpris av Sydsvenskan. Fredrik gör återbesök hos Esplanad för att diskutera innehållet i sin film PUSH som handlar om den nya fastighetsmarknaden och rätten till en bostad.

  Det blir allt dyrare att bo inne i städerna, och fattiga och vanlig medelklass trycks ut. En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, kapitalfonder utan personligt ansvar. Nya fastighetsjättar förvandlar stadsdelar till spökstäder eftersom byggnaderna är en lönsammare investering om de fortsätter stå tomma. Man ägnar sig åt konceptrenoveringar för att kunna höja hyrorna och kritiker menar att man på det sättet ”tvingar bort” hyresgäster.

  Fredrik berättar om hur läget ser ut runtom i världen och vad fenomenet gör med våra städer och med bostadsmarknaden. Vi får också veta vilka effekter Bikes vs Cars-filmen har gett i en rad städer.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Johan Kuylenstierna och Kjell A Nordström

  Vi befinner oss just nu i en situation som vi bara för några månader sedan inte kunde ana att vi skulle hamna i. Vi står nu mitt i Coronakrisen, med allt vad det innebär. Hur kommer allt detta att påverka oss framöver, och vad händer post-corona? Och finns det något vi kan ta med oss och lära oss från denna kris? Vi pratade därför med två experter inom två olika områden för att höra deras synpunkter.

  Johan Kuylenstierna, vice ordf i Klimatpolitiska rådet och rektorsråd för hållbar utveckling vid Stockholms universitet, menar på att krisen kan få oss att förstå att vi kan minska våra utsläpp, att det kan bli ett uppvaknande för arbete med omställningen. Det måste dock göras på annat sätt, där inte bara den ekologiska delen, utan även den ekonomiska och sociala delen av hållbarhet gynnas.

  Kjell A Nordström, ekonomie doktor, specialist på internationellt företagande och författare menar på att Coronakrisen kommer att förändra allt, på ett helt annat sätt än vad finanskrisen gjorde. Framförallt genom ökad e-handel, minskat flyg och en avglobalisering.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson.

  Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin och Johan Hellström

  Podden Esplanad med Tomas Eneroth

  Tomas Eneroth, Sveriges infrastrukturminister, har en gedigen politisk karriär bakom sig, och har bland annat suttit i riksdagen sedan 1997. Nu lägger han stor del av sin tid på diskussioner kring hur vi kan nå våra klimatmål och är positiv till att vi kommer att klara det.

  Esplanad träffade Tomas för att diskutera hur vi kan lösa klimatfrågan, hur fyrstegsprincipens första steg ska ges mer plats och vad som händer med den nya nationella planen. Dessutom berättar Tomas om varför flyget är viktigt i Sverige, vad som händer med höghastighetstågen och när vi skulle kunna få nattåg ner i Europa.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.

  När du lyssnat vill du kanske veta mer om…

  Axel Persson, Katarina Pelin och Caroline Ljungberg Toulson

  Lomma är mitt uppe i en gir för att bli en innovativ och blomstrande kommun och det är kommundirektör Katarina Pelin som styr vid rodret. Hon berättar om sina erfarenheter av hur man leder en organisation mot en hållbar utveckling och vad det innebär. Vilka möjligheter kommer med stora kollektivtrafiksatsningar och hur drar man bäst nytta av dem? Och vad finns det egentligen för likheter mellan Lomma och Hongkong?

  Nu har du chansen att få en kortversion av hela Trivectors dag i Almedalen 2019. Diskussioner kring många intressanta ämnen, bl.a. nya smarta fordon, hur nattågstrafiken i Europa kan komma igång, varför det satsas så lite på cykel och om vi kommer att klara transporternas klimatmål.

  Bland de intervjuade finns Daniel Helldén, Caroline Hjelm, Jakop Dalunde, Stefan Engdahl, Sven Hunhammar, Emma Berginger och Helena Bjarnegård.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

  I år har vi även filmat våra seminarier från Almedalen.

  Esplanad har träffat nationalekonomen Fredrik NG Andersson för att diskutera klimatfrågan och vilken roll ekonomin spelar i denna. Fredrik belyser det mod som krävs av politiker och tror inte på klimatångest. Dessutom diskussioner kring stad och land, marknadsekonomi och framtidsspaningar. I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

  Inom kollektivtrafiken händer det just nu väldigt mycket. Vi ser en massa nya tjänster till följd av digitaliseringen; elscootrar, transport som tjänst, bilpooler m.m. Vad innebär detta för kollektivtrafiken? Och hur kan kollektivtrafiken samarbeta med dessa nya aktörer?

  Dessutom har kollektivtrafiken lyfts upp inom viktiga punkter i 73-punktsöverenskommelsen från regeringen – vad kommer detta att innebära? Och hur kan alla dessa saker bidra till att nå Sveriges ambitiösa klimatmål?

  Caroline Ljungberg Toulson diskuterar dessa frågor med en panel:

  • John Hultén, föreståndare på K2, nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik
  •  Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev
  • Christer Ljungberg, VD på Trivector

  Esplanad har träffat Mark Isitt, arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten i 10 år som synts i flera SVT-produktioner, gjort programserier i radio och har skrivit flera böcker, nu senast om FN-högkvarteret i New York. Han har nyligen tilldelats Kritikerpriset 2019 av en enig jury. Kritikerpriset delas varje år ut av Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur.

  Vi diskuterar Mark Isitts programserie Stadsinspektionen i P1, och vad som gör mellanstora svenska städer så intressanta. Mark delar med sig av höjdpunkter från bl.a. Kristianstad, Haparanda och Skövde. Vi pratar också om hur dagens arkitektur kan göras både modernt och spännande, och hur trafik och mobilitet bör tas in i staden för att få den att fungera som bäst.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

  Jan Scherman är journalisten med en lång tv-karriär bakom sig, bl.a. på Aktuellt, Kalla fakta och som TV4’s vd under många år. Senast gjorde han tre mycket uppmärksammade program på SVT om demokrati, ”Länge leve demokratin”.

  Esplanad har träffat Jan för att diskutera hans arbete med att försöka förstå hur demokratin verkligen mår och vad han tagit med sig från de tre programmen. Vi diskuterar de stora skillnaderna mellan stad och land, vad det betyder för demokratin och hur det hänger ihop med klimatfrågorna som är en central fråga för transportsystemets utveckling. Dessutom pratar vi om den realtidspolitik som råder och de kortsiktiga intressen som får stort inflytande.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Björn Wendle.

  Esplanad har träffat Eva Karlsson, vd på klädföretaget Houdini, där hållbarhet och funktion går hand i hand och är en självklar del i varumärket. Vi sågs på Houdinis huvudkontor i Nacka för att prata om hur företaget arbetar för att inte bidra till någon som helst negativ miljöpåverkan; genom rätt material, återvinningsboxar i butikerna och arbete med transporterna.

  Dessutom pratade vi om delningsekonomi och om Houdinis test av kläder som tjänst, ett slags Netflix för kläder där man får hyra olika paket beroende på vad man behöver.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.

  Esplanad har träffat Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. Vi sågs på huvudkontoret i ett snöigt Borlänge, för att diskutera Trafikverkets roll och hennes vision som generaldirektör. Vi tar även upp Riksrevisionens granskning av Trafikverkets fyrstegsprincip, som Trafikverket tycker är bra och tar till sig. Erixon menar att vi måste arbeta mer med de första stegen för långsiktiga effekter. Dessutom diskuterar vi frågan kring tågförseningar och vad Trafikverket kan göra för att förbättra läget. Erixon förstår att resenärerna inte är nöjda, det är inte Trafikverket heller.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Christian Dymén.

  Gamla stadsplaner var mycket tätare än dagens förtätning i städerna, trots att byggnaderna var lägre förr. Idag bygger vi inte efter behoven, och istället för förtätning ger våra planer en blockering av stadens värden. För att uppnå en mer tidsenlig planering och arkitektur krävs samverkan i större utsträckning, och t.ex. kan autonoma fordon samlas till kollektivtrafik och därmed spara yta. Hör arkitekten Lukas Memborn som grävt fram Göteborgs bortglömda stadsplaner och därför blev prisad med 2017 års Yimbypris.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

  Esplanad har träffat Anna Johansson, socialdemokratisk politiker, ordförande i arbetsmarknadsutskottet och före detta infrastrukturminister. Vi sågs i Sveriges riksdag för att diskutera hur det är att bli minister, hur mycket de 622,5 miljarderna i nationella planen egentligen räcker till och vad arbetet i arbetsmarknadsutskottet innebär. Vi diskuterar också vad som behövs för att nå våra miljömål, varför förankring är viktigt och att tågförseningarna fortfarande är ett stort problem.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson

  Under arkitekturfilmsfestivalen, Arch Film Lund, visades filmen Beirut, Under the Bridge, som handlar om hur bristen på fungerande kollektivtrafik påverkar stadsutvecklingen i Beirut. Filmen utforskar den dagliga kampen med att återställa kollektivtrafiken i Libanons huvudstad Beirut, märkt av och fortfarande traumatiserad av inbördeskriget 1975.

  Vi passade efter filmen på att spela in ett poddavsnitt för att utifrån filmen bl.a. diskutera hur viktig kollektivtrafiken är för stadens funktion, vad modern kollektivtrafik är och hur den kan bidra till stadsutveckling samt hur vi kan lära oss av att titta på hur städer i andra världsdelar gör.

  Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna tillsammans med en panel:

  • Titti Olsson, chefredaktör för tidskriften Stad
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad och riksarkitekt
  • Per Gunnar Andersson, kollektivtrafikexpert från Trivector

  Hur kan tågtrafiken utvecklas till det smartaste alternativet för långdistansresor? Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem? Vem äger berättelsen om digitaliseringen av transportsystemet? Cyklandet har minskat – hur vänder vi utvecklingen? Det är några av de frågor vi diskuterade med ett antal experter under vårt seminarium i Almedalen den 4 juli.

  Bland de intervjuade finns Mattias Goldmann, Fores, Caroline Åstrand, SJ, Fredrik Wahrolén, Mercedes-Benz Sverige Anna Niska, VTI och Maria Krafft, Trafikverket.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Alexander Börefelt.

  Vår nya klimatlag säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har minskat under senare år, men inte i den takt som krävs för att nå målet. Många nya verktyg införs den närmaste tiden: bonus-malus, reduktionsplikt osv. Men om målet skall nås krävs också andra åtgärder, bl a när det gäller transportsnål samhällsplanering. Hur ser läget ut här? Vilka åtgärder behöver vi komplettera med för att målet skall kunna uppnås?

  Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 4 juli 2018.

  I panelen:
  Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
  Anders Wijkman, Debattör och författare
  Johanna Grant, Ordförande, Gröna bilister

  Esplanad har träffat Lars Strömgren för att diskutera cykling och vad det är som gör just cykeln så spännande. Lars Strömgren är ordförande för Svensk Cykling och Cykelfrämjandet och tillförordnad president i European Cyclist’s Federation.

  Vi diskuterade cyklingens utveckling, vilken roll cykeln fyller för att hjälpa till att nå våra högt uppsatta klimatmål och hur vi kan skapa plats i staden för cykeln tillsammans med fotgängare, bilister och kollektivtrafikresenärer.

  I studion finns Caroline Ljungberg Toulson och Axel Persson.

  Ett samtal om hur städer kan samverka och skapa värde för varandra. Stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson, Malmö Stad, och Marcus Horning, Lunds kommun, om hur ett plus ett blir mer än två.

  Varför behöver vi samverka och vad kan vi få ut av det? Vilka blir viktiga stadsbyggnadsfrågor framöver? Hur kommer digitaliseringen påverka stadsrummet och stadsbyggandet? Och varför behöver vi tänka tvärs och arbeta på tvärs?

  I studion finns Caroline Ljungberg och diskuterar frågorna med stadsbyggnadsdirektörerna.

  Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv. Detsamma gäller män och kvinnors makt över sina egna transportval, och att mäns och kvinnors förutsättningar, värderingar och prioriteringar ska ligga till grund för det transportsystem vi skapar och väga lika tungt i beslutsprocessen. Samtidigt visar forskningsstudier och resvaneundersökningar att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster, både när det gäller färdmedelsval och längden på resorna. Man kan därför fråga sig – blir transportsystemet nånsin jämställt?

  Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 18 december.

  Med i panelen finns:

  • Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun
  • Christian Dymén, forskare, Trivector
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

  Sofia Ulver är forskare och trendanalytiker. Hon är specialiserad på konsumtionsmönster och hennes forskning är särskilt fokuserad på trender, aktörer och maktstrukturer på den internationella marknaden.

  Vi träffade Sofia på Trivectors kontor i Lund och diskuterade konsumtion kopplat till ett mer hållbart transportsystem, bilens status nu och i framtiden, att delningsekonomi egentligen borde kallas plattformsekonomi och vilka trender och konsumtionsmönster som kommer att påverka oss framöver.

  I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

  Är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem? Vem ska göra jobbet för att ändra våra (o)hållbara resvanor? Och vilket ansvar har egentligen fastighetsbranschen för resor och transporter? Det är några av de frågor vi diskuterade med elva experter under vårt seminarium i Almedalen 5 juli. Bland de intervjuade finns Karolina Skog, miljöminister, Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige, Maria Krafft, måldirektör Trafikverket, Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott, m.fl. I studion finns Caroline Ljungberg och Björn Wendle, Trivector.

  Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Elfordon, självkörande fordon, nya bilpoolstjänster och transport som tjänst är några av alla nya idéer. Men räcker den tekniska utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem?

  Caroline Ljungberg diskuterar frågorna med en panel, och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 5 juli 2017.

  I panelen:
  Jan Hellåker, programdirektör, Drive Sweden
  Anna Kramers, programchef Mistra SAMS, KTH
  Jonas Åkerman, programchef Mistra SAMS, KTH

  Esplanad har träffat Mattias Goldmann, VD på Fores och på 2030-sekretariatet. Vi diskuterade varför de tre B’na bilen, bränslet och beteendet är viktigast att arbeta med, vilka verktyg som finns inom de två första och varför det sistnämnda, beteendet inte fått lika stor plats. Dessutom pratade vi om förslaget till Sveriges nya klimatlag och vad det faktiskt kommer att innebära framöver.

  När vi spelade in avsnittet hade Trump ännu inte gått ut med att USA lämnar Parisavtalet om klimatet, vilket sedan skedde 1 juni.

  I studion finns Caroline Ljungberg och Christian Dymén.

  HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen, har en gedigen bakgrund, bl.a. som stadsrådssekreterare till Fredrik Reinfeldt och sitter även som ledamot i Europeiska Revisionsrätten.

  Vi träffade HG och fick svar på vad Sverigeförhandlingen är och faktiskt innehåller. HG berättade om hur Sverigeförhandlingen kan göra Sydsverige till ett arbetsmarknadsområde och det skifte som gjort att man nu satsar på infrastrukturbyggande kopplat till bostadsbyggande och inte var för sig. Dessutom om höghastighetstågen kommer att bli av och varför HG tycker att staten bör sälja sin andel i Telia. I studion finns Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson.

  Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi. Hon är expert på vilka platser vi vill bo på och vilka ekonomiska konsekvenser detta leder till. Caroline Ljungberg och Eric Dahlén träffade Charlotta på Handelshögskolan i Jönköping för att diskutera kring kopplingen mellan stad och land, vilka städer som vinner i längden, urbaniseringens framfart och varför just Åre är en ort som lyckats.

  Mycket sker runtomkring oss; en pågående globalisering, urbanisering, en vinst för Brexit i Storbritannien och klimatskeptikern Trump som tillträder som ny president i USA. Samtligt arbetar man världen över med klimatfrågorna, som senast diskuterades under COP22 i Marrakech. Vad betyder allt detta för trafik, klimat, miljö och den framtida värld vi ska forma?

  Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 20 december.

  Med i panelen finns:
  Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH
  Roger Hildingsson, forskare i statsvetenskap, Lunds Universitet
  Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

  Karolina Skog tillträdde i år som miljöminister efter arbete som politiker och kommunalråd i Malmö. Förutom miljöfrågor har hon även ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling. Caroline Ljungberg och Erik Stigell träffade Karolina på Miljö- och energidepartementet för att diskutera hur det är att vara minister och vad skillnaden är från hennes tidigare roll som kommunalråd. Dessutom fick vi en optimistisk rapport från COP22 i Marrakech, en uppdatering om Karolinas bild av stadsmiljöavtalen och deras succé och diskussioner om stadsutveckling, drivmedel och framtiden.

  Anders Wijkman har en lång bakgrund inom politiken och ideella organisationer. Han har varit riksdagsman för Moderaterna, EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, och däremellan generalsekreterare för Röda Korset och Naturskyddsföreningen. Just nu har han precis avslutat sitt arbete som ordförande i Miljömålsberedningen, som lämnat sitt slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk till regeringen. Med flertalet tuffa förslag på mål hoppas man få upp klimatpolitiken på bordet. Men kommer vi att uppnå målen? Är det ens möjligt? I studion finns Caroline Ljungberg och Erik Stigell.

  Ett nytt avsnitt från podden Esplanad är ute nu. Det är ett specialavsnitt från Almedalen, med intervjuer av paneldeltagare från Trivectors seminarium 5 juli. Bland de intervjuade finns Mattias Goldmann, Anders Wijkman, Jessica Rosencrantz och Jonas Bjelfvenstam. I studion finns Caroline Ljungberg och Eric Dahlén.

  Varför ser städer ut som dom gör och hur har det kunnat bli en naturlig utveckling att bilen dominerar? Caroline Ljungberg och Ulf Eriksson träffar Fredrik Gertten, filmare och journalist, för att prata om hans film Bikes vs Cars och alla resor han gjort kopplat till filmen. Hur har filmen mottagits runt om i världen? Och vad är det första Fredrik skulle göra för att öka cyklingen om han blev stadsminister?

  Självkörande bilar ligger allra högst upp på hajpkurvan.Varför är det så? Och vad händer när vi får självkörande bilar – vem ska använda dom och vilka blir egentligen effekterna? Caroline Ljungberg och Erik Stigell träffar Trivectors vd Christer Ljungberg för att diskutera det hett omtalade fenomenet.