Aktuellt

  Ny metod gör det lättare att bedöma infrastrukturåtgärder, såsom värdet av ny gång- och cykelbana.

  Ny metod för att tidigt bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta

  Vi har tillsammans med Region Uppsala utvecklat en nyskapande metod för att tidigt kunna bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta. Syftet med metoden är att enkelt och transparent bedöma potentialen för ol...

  2023-09-27
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Nytt white paper: Spårfaktorn finns

  Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarand...

  2023-08-14
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Regional kollektivtrafik
  Man med cykel står på perrong och väntar på att tågens dörrar ska öppnas och han kan gå på.

  Vägen till transporteffektivitet går via arena för gemensam planering

  Nuvarande transportplanering som utgår från att vi når klimatmålen genom elektrifiering och en övergång till förnybar energi, skapar målkonflikter och rekyleffekter genom inducerad trafik, stadsutglesning och f...

  2023-06-30
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Styrmedel & ekonomi
  Sida 1 av 30
  1 2 3 30