Arkiv

  Vision för stadsutveckling kring Bäveån Uddevalla

  Uddevalla växer mot havet – tar höjd för extremväder

  Med projektet Västra Centrum står Uddevalla kommun inför den största utbyggnaden av centrala Uddevalla på 200 år. Den planerade stadsdelen ligger på tidigare industrimark mellan centrum och havet, på ett område...

  2023-03-20
  Hållbara transporter
  Klimatanpassning
  Stadsutveckling
  Appen Acrivec Travel visar din resdag, dina koldioxidbesparing och hur nära dina mål du är.

  Ny app mäter och uppmuntrar hälsosamma resor

  Nu kommer appen Active Travel som inte bara mäter hur vi reser, utan också försöker påverka användaren att resa mer aktivt. I appen kan du som användare sätta egna personliga mål per vecka, få information om di...

  2023-03-17
  Hållbara transporter
  Digitalisering
  Resvanor
  Elektrisk buss

  Elektrisk och innovativ BRT för gröna städer

  Ett nytt, spännande forskningsprojekt om högklassiga busslinjer i Europa har nyligen sjösatts. Projektet går under namnet EBRT2030 – European Bus Rapid Transit of 2030 och syftar till att utveckla och testa näs...

  2023-03-15
  Hållbara transporter
  En flicka cyklar över spårvägsspår. I bakgrunden en spårvagn

  Hållbarhet och trafiksäkerhet – hur då?

  Trafiksäkerhet är en del i en hållbar utveckling genom Agenda 2030. De synergier som finns med andra hållbarhetsmål är en viktig utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet. Men hur kan en kommun rent konkret omsät...

  2023-02-17
  Hållbara transporter
  Hållbarhet
  Trafiksäkerhet
  Skylt med bokstäverna LULEÅ framför isen en vacker vinterkväll med skymning. Grön omställning i norra Sverige

  Hållbara transporter bidrar till grön omställning i norra Sverige

  Grön omställning med eller utan hållbara transporter. Det var temat för ett lunchseminarium på Luleå Science Park torsdagen 2 februari. På det välbesökta seminariet gavs en rad exempel på små och större åtgärde...

  2023-02-06
  Hållbara transporter
  Klimatomställning
  Kollektivtrafik
  Mobility Management
  medarbetare på väg ut från cykelgaranget på Trivectors kontor

  Så blir din arbetsplats cykelvänlig

  Cykelfrämjandet har utsett Trivector till Sveriges cykelvänligaste arbetsplats 2022. En fantastisk ära för oss! Cykling är en av våra hjärtefrågor och vi har därför lagt ned mycket arbete på att bli en riktigt ...

  2023-02-03
  Hållbara transporter
  Cykel
  Verksamheters transporter
  hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

  Nytt white paper om regional kollektivtrafikplanering

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripa...

  2023-01-31
  Hållbara transporter
  Kollektivtrafik
  Sida 1 av 28
  1 2 3 28