Aktuellt

  flicka som sitter på bänk med cykelhjälm i handen

  10 reflektioner om digitalisering för hållbar mobilitet

  Under de senaste månaderna har jag, Anna Clark, Affärsområdesansvarig värdeskapande digitalisering, publicerat artiklar på LinkedIn om hur digitalisering kan användas inom transportsektorn, hur det används ino...

  2024-05-24
  Värdeskapande digitalisering

  Från otrygga p-garage till levande mobilitetshus

  I många svenska bostadsområden är infrastrukturen planerad med bilen som huvudfokus, vilket resulterar i överdimensionerade trafikytor och parkeringsanläggningar. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Nyré...

  2024-04-12
  Samskapad stadsutveckling
  Fastighetsutveckling
  Parkering

  3 snabba frågor till vår CSRD-expert

  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är på allas läppar just nu. Varför det? Jo, från och med januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden att gälla i och med ett nytt EU-direktiv. Finans...

  2024-04-10
  Robusta transportsystem
  CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

  Majoriteten vill satsa på hållbart!

  Sedan länge har forskare och experter vetat vad som krävs för en hållbar utveckling för mobilitet och transporter. En klar majoritet av befolkningen i Sverige är också positiva till en klimatomställning. Nu fin...

  2024-04-10
  Human mobilitet
  Värdeskapande digitalisering
  Resvanor

  Erbjudande: Kunskapsöversikt kring Mobility Management

  Mobility management, nudging och olika typer av beteendepåverkande åtgärder är en viktig del för att bidra till klimatomställningen. Trots denna insikt, som blivit alltmer framstående de senaste åren, saknas en...

  2024-03-06
  Human mobilitet
  elektrifiering laddstolpe fordonsflotta

  Så förändrar elbilen resandet

  Trivector Traffic genomför nu en kartläggning av resor med elbil i jämförelse med laddhybrider och fossildrivna bilar. Kartläggningen kommer ge ett omfattande och unikt datamaterial om bilanvändning. Vi kommer ...

  2024-02-29
  Värdeskapande digitalisering
  Sida 1 av 32
  1 2 3 32