Aktuellt

  elektrifiering laddstolpe fordonsflotta

  Så förändrar elbilen resandet

  Trivector Traffic genomför nu en kartläggning av resor med elbil i jämförelse med hybridbilar och fossildrivna bilar. Kartläggningen kommer ge ett omfattande och unikt datamaterial om bilanvändning. Vi kommer f...

  2024-02-29
  Värdeskapande digitalisering

  Gröna och levande gator med ny gatuutvecklingsplan

  Motorfordon har under lång tid dominerat svenska gator och torg. Detta har lett till trånga trottoarer, begränsade grönområden och en miljö som kan upplevas tråkig. Örebro vill nu förvandla sina lokala gator ti...

  2024-01-23
  Human mobilitet
  Prioriterad busstrafik i Museirondellen i Jönköping. Foto: PG Andersson

  Vad ger en framgångsrik stadstrafik?

  Grundläggande för städers funktion är att det finns en framgångsrik och väl fungerande stadstrafik. Spannet är stort mellan de städer som ligger högst och de som ligger lägst. Genom att systematiskt gå igenom v...

  2024-01-23
  Attraktiv kollektivtrafik

  Erbjudande: Kartläggning av basutbud i kollektivtrafiken

  Vilken kollektivtrafikstandard är rimlig att erbjuda i mindre samhällen och i landsbygder? För människor som bor i dessa områden och av olika anledningar inte har möjlighet att köra bil fungerar kollektivtrafik...

  2024-01-22
  Attraktiv kollektivtrafik
  spårväg i uppsala

  Uppsala ska växa med spårväg

  Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ska växa åt sydöst. När de sydöstra stadsdelarna studerades i arbetet med översiktsplanen uppkom ett behov av att utreda vilken typ av kollektivtrafik som är mest lämplig....

  2023-11-27
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Sida 1 av 32
  1 2 3 32