Accelerera er omställning med klimatväxling!

26 maj 2021
Hållbara transporter

Hur kommer ert företags resande att se ut efter pandemin? Återgå till business as usual? Eller vill ni tillvarata förändringsfönstret och arbeta för målstyrande åtgärder för att underlätta och uppmuntra till fortsatt digitalt arbete och mer hållbara transporter? I så fall kan detta webbinarium vara av intresse för er!

Klimatväxling är en effektfull åtgärd för organisationer som vill ställa om sina resor och transporter till mer hållbara, effektiva och hälsosamma alternativ.
Klimatväxling innebär en återinvestering i företaget och möjliggör åtgärder som bidrar till företagets måluppfyllnad och lönsamhet. Ett medel för en grön omställning som återspeglar företagets ambition, bidrar till hållbar image och minskar kostnader och utsläpp.

Detta webbinarium riktar sig till dig som vill veta mer om vad klimatväxling innebär, vad som skiljer klimatväxling från klimatkompensation och hur det kan bidra till företagsnytta. Du får dessutom konkreta verktyg för att kicka igång.

Webbinariet genomförs tillsammans med konsulter från Trivector Traffic, inom projektet Klimatväxling i Skåne.

Mer information och anmälan >>