Almedalen 2023

28-30 juni 2023
Hållbara transporter
Visby

Vi ser fram emot att träffas i Almedalen! Flera av våra medarbetare är på plats och deltar i andra aktörers arrangemang. Kontakta oss gärna om du behöver expert, moderator eller paneldeltagare inom området hållbara transporter.

20 procent cykelresor! En orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?

Vi deltar med eget program i samband med Stiftelsen Byggekologis arrangemang.

Utvecklingen av cykelresandet står och stampar och cykelresandet minskar för barn och unga. En sämre folkhälsa p.g.a av inaktivitet utgör en stor samhällsutmaning. Cykelsatsningar avfärdas som betydelselösa för att nå Sveriges klimatmål och cyklingens folkhälsoeffekt tas ej på allvar. Potentialen är dock stor, cirka 35 % av alla resor under 10 km sker idag med bil. Ändå uteblir de stora satsningarna. Varför har det blivit så?

Bilar mot cyklister omdebatteras i de flesta svenska kommuner. Samtidigt som städer säljer in sig som cykelvänliga så betraktas cyklisterna som oskyddade. I våra städer skjutsas barnen till skola och fritidsaktiviteter i allt snabbare takt där endast köerna saktar ner farten. Trafiksituationen runt flera skolor gör det mer hälsosamt att sitta inne i bilen än att cykla utanför. Men om barnen själv får välja vill de hellre cykla eller gå!

Trafikverket ser potential för ökad cykling i och kring större tätorter, men under 2022 anlades endast 24 km gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, motsvarande en promille av cykelvägnätet i Sverige. Utbyggnadstakten av de regionala cykelstråken går långsamt. 80 % av de regionala cykellänkar som behövs på landsbygden och mellan svenska städer är ännu inte byggda.  Längs de vägar som Trafikverket istället erbjuder är cyklingen antingen förbjuden eller förenad med livsfara.

Kan vi tillsammans bygga cykling som ett svenskt hälsoprojekt för välfärd, näring och stärkt ekonomi? Välkommen till ett samtal om temperaturen på svensk cykling, utvecklingstakt och framtidstro.

Medverkande:

 • Caroline Ljungberg, Moderator, Trivector Traffic
 • Rami Yones, regional direktör Trafikverket Öst och tidigare ordförande för regeringens Nationella cykelråd
 • Anna Niska, Forskningsledare och föreståndare, Cykelcentrum VTI
 • Daniel Helldén, Riksdagsledamot, (MP)
 • Peter Zethraeus, kommunalråd Nacka kommun (M)
 • Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Human Mobilitet, Trivector Traffic
 • Ulrika Lundberg, Ordförande stadsbyggnadsnämnden Luleå kommunt, (V)

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: Kl.12-12.45
Plats
: Södertorg
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Talare och kontaktperson: Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Human Mobilitet, Trivector Traffic, 010-456 56 72

Mer information: se Almedalens program >>

Infrastrukturplanering i ett transporteffektivt samhälle

Vi deltar med eget program i samband med 2030-sekretariatets arrangemang.

För en hållbar klimatomställning av transportsektorn behöver samhället bli mer transporteffektivt med mindre bil- och lastbilstrafik. Vad betyder det för planeringen av transportinfrastrukturen – vilka investeringsbeslut behöver omprövas, och vad ska vi göra i stället?

Dagens planering av transportinfrastrukturen utgår från mål om samhällsekonomisk effektivitet och prognoser om ökad bil- och lastbilstrafik. Många större vägåtgärder i de svenska infrastrukturplanerna innebär nya mötesseparerade vägar med ökad hastighet och kortare restider för bil, projekt som ofta initierats långt innan klimatkrisen blev akut. Vad händer om vi i planeringen i stället utgår från ett transporteffektivt samhälle och mål om minskad trafik? Vilka brister finns då i transportsystemet? Vilka planerade åtgärder är inte längre prioriterade, och hur kan vi hitta nya vägar förbi gamla låsningar? På seminariet tittar vi på några internationella exempel där en sådan omprövning av tidigare beslutade projekt redan gjorts, och belyser vad ett sådant perspektiv skulle kunna innebära för nationell och regional infrastrukturplanering i Sverige. Resultaten och rekommendationerna diskuteras med en panel med företrädare för myndighet, region och kommun.

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: Kl.10.00-10.45
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”
Arrangör
: 2030-sekretariatet
Talare och kontaktperson: Håkan Johansson, Trivector Traffic

Medverkande:

 • Håkan Johansson, Trivector Traffic
 • Caroline Ljungberg Toulson, Trivector Traffic
 • Aako Raoofi, Västra Götalandsregionen
 • Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund
 • Sven Hunhammar, Trafikverket

Mer information: Se Almedalens program

EC2B Mobility AB finns även på plats i Almedalen med seminariet ”Mobilitet som tjänst – så ökar vi transporteffektivitet och hållbarhet”. 

Vårt transportsystem står inför stora utmaningar när det gäller hållbarhet. Det räcker inte med bara elektrifiering, utan vi måste också jobba med transporteffektivitet. Mobilitet som tjänst börjar nu bli en het fråga både nationellt och globalt. Här får du höra mer om detta.

I detta seminarium får du veta mer om hur våra städer kan öka hållbarheten i sina transportsystem genom att arbeta med mobilitet som tjänst. Du får höra intressanta exempel på hur systemen fungerar, och lyssna på fastighetsägare som jobbar aktivt med dessa frågor.

Tid: Onsdag 28 juni kl. 16.15

Plats: Sal E30, Campus Gotland (Uppsala Universitet)

Medverkande:

Viktor Bakker, hållbarhetschef Vectura och GoCo Health Innovation

Lars Strömgren, trafikborgarråd, Stockholms stad

Johanna Brunge Grant, ansvarig partner & sales EC2B

Caroline Ljungberg Toulson, marknadschef EC2B

Christer Ljungberg, grundare och styrelseordf. EC2B

Mer information: Se Almedalens program

Övriga arrangemang som vi deltar i:

Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?

Fredag 30 juni kl.13-13.45, 2030-sekretariatet presenterar Beteendepraktikan med 55 konkreta förslag för minskade utsläpp. Håkan Johansson, Trivector Traffic, deltar.

Bilen och Bränslet – där vet vi ungefär vad som behöver göras för att nå 2030-målet. Men på beteendesidan är det mer diffust, trots att potentialen är stor och genomförandet kan gå mycket snabbare än att t.ex. införa elflyg eller lägga nya stambanor. Därför har 2030-sekretariatet tagit fram Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag som redan utretts och remissbehandlats i Sverige eller införts i andra länder. I samband med Almedalen uppdateras praktikan och relanseras med en genomgång av de viktigaste förslagen.

Medverkande:

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
Maria Stenström, 2030-sekretariatet
Samuel Williams, Svenska cykelstäder
Håkan Johansson, Trivector Traffic

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”
Arrangör: 2030-sekretariatet

En ny frihetsreform – bortom bilen?

Fredag 30 juni kl.12-12.45
ArrangörRådslaget, Access Sweden, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Elektrifieringen är nödvändig, men inte tillräcklig. Ytterligare åtgärder krävs för att lösa transporternas klimatpåverkan. Hur skapar vi ökade möjligheter till hållbar tillgänglighet? Vad behöver vi göra för att hållbara transporter ska bli valbara för fler?

Medverkande:

John Hultén, föreståndare, K2
Maria Stockhaus, Trafikpolitisk talesperson och ledamot i Trafikutskottet, (M)
Anna Niska, Föreståndare för cykelcentrum, VTI
Anton Fendert, Trafikregionråd, (MP) Region Stockholm
Christer Ljungberg, grundare, Trivector Traffic
Maria Stenström, moderator, 2030-sekretariatet

Mer information: Se Almedalens program

Miljödeklaration av bilar på väg – hur ska den styras i mål?

Fredag 30 juni kl.8.00-9.30
ArrangörGröna Mobilister

Sverige är sämre än många andra länder på miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Energimyndigheten har presenterat ett förslag på obligatorisk miljödeklaration med livscykelperspektiv. En sådan deklaration skulle bli den första i sitt slag i världen. Är Energimyndigheten på rätt väg?

Medverkande:

Rickard Nordin, Riksdagsledamot, (C)
Helena Storckenfeldt, Riksdagsledamot, (M)
Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot, (S)
Daniel Helldén, Riksdagsledamot, (Mp)
Mattias Bergman, VD, Mobility Sweden
Johanna Grant, Moderator, Trivector Traffic
Jesper Johansson, Ordförande, Gröna Mobilister
Per Östborn, Projektledare, Gröna Mobilister
Victor Bärring, Projektledare, Gröna Mobilister

Mer information: Se Almedalens program

Är bussen lösningen för en kapacitetsstark kollektivtrafik?

Fredag 30 juni kl.9.00-9.50

Arrangör: Sveriges Bussföretag, Mobility Sweden

Hur bygger vi kapacitetsstark kollektivtrafik för en hållbar framtid? Målet är kortare restid, mindre trafik och socioekonomiska fördelar. Hur gör våra nordiska grannar som idag använder sig av lösningar inom Bus Rapid Transport (BRT) och hur ser de på nyttan med lösningen?
Nobina berättar om sina satsningar på Malmöexpressen och Barkabystaden samt AtB som ansvarar för Metrobussarna i Trondheim, en satsning på kapacitetsstark busstrafik som rönt stor framgång. Dessutom medverkar företrädare för Volvo Bussar och Scania Bussar samt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. Seminarium anordnas tillsammans med Mobility Sweden.

Medverkande:

Martin Pagrotsky, Nobina Sverige
Harald Storrønning, ATB Norge
Maria Wedenby Ahlberg, Volvo Bussar
Rutger Hörndahl, Scania Bussar
John Hultén, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Christer Ljungberg, Trivector Traffic