Almedalen

4-5 juli 2022
Hållbara transporter
Visby

Vi ser fram emot att träffas i Almedalen! I år arrangerar vi inte en heldag om hållbara transporter. Men några av våra medarbetare finns på plats och medverkar i andra aktörers arrangemang.

Almedalen

Rikare grannskap – så ger nya mobilitetsåtgärder rikare livsmiljöer och fler bostäder

Datum: Måndag 4 juli
Tid: Kl.10.00-10.45
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Södertorg 12, innergården, ”Tält på gräsmattan”
Talare: Malin Gibrand, Trivector Traffic
Moderator: Björn Wendle, Trivector Traffic
Paneldeltagare:
Ida Niklasson, Avdelningschef projektutveckling och hållbarhetschef på Wallenstam
Åsa Hansson, Projektchef för Cykelkungen, Sveafastigheter AB
Erik Lemaitre, Affärsutvecklingschef, K2A – Det gröna fastighetsbolaget

Mer information: Se Almedalens program

Mobilitetslösningar prövas framgångsrikt i nyproduktion av bostäder, men nyproduktionen utgör bara 2 % av det totala bostadsbeståndet. Hur kan fastighetsbolag och kommuner genomföra åtgärder så att även befintligt bestånd inkluderas i den pågående omställningen från bilparkering till hållbar mobilitet?

I befintliga stadsdelar finns stor potential för fastighetsbolag att införa mobilitetstjänster som kan ersätta delar av dagens ytkrävande parkeringsytor och frigöra plats för nya bostäder och rikare boendemiljö. Hållbar mobilitet vid nyproduktion av bostäder är en aktuell fråga i många kommuner. Men bara några få procent av bostadsbeståndet förnyas varje år, och de flesta bostäder är trots allt redan byggda

Hållbart och klimatsmart fritidsresande till natur och besöksmål – hur kan det gå till?

Datum: Tisdag 5 juli
Tid: Kl.13.30-14.20
Arrangör: 2030-sekretariatet
Plats: Birgers Gränd 4, Visby
Presentatör: Björn Wendle, Trivector Traffic
Moderator: Nina Hvitlock, Trivector Traffic
Paneldeltagare:
Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare/VD, Svenska Turistföreningen
Karin Ryberg, Projektledare, Västtrafik
Daniel Arenholm, medgrundare, E-go
Claes Lindholtz, Direktör kommunikation och hållbarhet, SJ

Mer information: Se Almedalens program

Vi medverkar tillsammans med STF i samband med 2030-sekretariatets arrangemang.

Hur blir fritidsresan hållbar och fossilfri? Resan är ofta utflyktens största utsläppskälla, och de hållbara alternativen få. Vilka åtgärder behövs och vem tar ansvar för dem? Kan kollektivtrafiken spela en större roll? Elbilar kan bli dellösning men bidrar också till ökat bilinnehav och trängsel.

Transportsektorn ska ställa om till fossilfrihet. För arbetsresor görs en rad åtgärder men för fritidsresor är alternativ till egen bil ofta dåliga. Totalt står fritidsresor för hela 33% av alla personkilometer med bil, utöver de 6% som är semesterresor. Fritidsresor står alltså för en betydande del av transportsektorns utsläpp. De alternativ som finns är svåra att hitta. Information saknas ofta. Reskedjor hänger inte ihop. Även den som vill resa hållbart har svårt att få ihop hela resan. Dessutom kan det bli orimligt dyrt eller ge alldeles för lång restid. Men det finns initiativ som utvecklar hållbara resmöjligheter till naturområden och besöksmål. Exempel från bl a Kalmar län och projektet Vandra med koll i Skåne presenteras. Ny forskning visar att olika individer behöver olika åtgärder. Sammantaget behövs fler resalternativ, större närhet till aktiviteter och ökad bekvämlighet. Även insatser som utmanar vanor och sociala normer kring vad som är normalt och möjligt skulle behövas.

Är cykeln nyckeln till rikare grannskap?

Datum: 5 juli
Tid: kl.14-14.30
Arrangör: Svea Fastigheter
PlatsS:t Hansgatan 18, ”Sveafastigheters hus”
Mer information: Se Almedalens program

Idag har vi mer bilparkeringsyta än bostadsyta per person i Sverige. Är ytorna för bil något vi vill fortsätta tillhandahålla i samma utsträckning i våra städer, eller kan delar av dem omvandlas till ytor för fler? Är cykeln nyckeln för omvandlingen?

Välkomna till samtal om cykeln som nyckel för att frigöra mer plats för stadsutveckling och bostadsbyggande, där klimatet och människors livsmiljö får ta plats istället. Lyssna till slutsatser från studien ”Rikare grannskap” där bostadsområdens parkeringsytor har analyserats, hör om cykelns historik och del i kvinnors frigörelse, hör fastighetsbolag som byggt hyreshus med P-tal 0 (vilket innebär noll parkeringsplatser för bilar, men desto fler för cyklar) samt hur Stockholm Stad arbetar för att göra det enklare att ta sig fram på två hjul.

Medverkande:
  • Per Hasselberg, Ordförande, Cykelfrämjandet
  • Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling, Trivector Traffic
  • Åsa Hansson, Projektchef, Sveafastigheter
  • Daniel Helldén, Trafikborgarråd, Stockholm Stad
  • Rebecca Rubin, Moderator

Mer information

Ta del av Almedalens program