Almedalsveckan, panelsamtal; Hur kan nya affärsmodeller driva omställningen?

26 juni 2024
Visby

Trivector Traffic deltar på Almedalsveckan i panelsamtalet "Hur kan nya affärsmodeller driva omställningen?". Elektrifieringen av hela transportsystemet och delade fordon är helt beroende av skalbara affärsmodeller. Det innebär att transportörer, åkerier, fordons- och systemleverantörer och laddoperatörer behöver förstå sin egen roll i ett komplext system som har mycket lite gemensamt med gamla strukturer.

Trivector Traffic leder ett forsknings- och utvecklingsprojekt där man tillsammans med JySyTy, MoveByBike och Backtick utforskar en framtid där uppkopplade el-godscyklar förändrar hur vi levererar varor i städer. Konkret utvecklas och testas affärsmodeller och tjänster för digitala el-godscyklar.

Sara Boije af Gennäs deltar i panelsamtalet och delar sina tankar och åsikter kring framtidens transportsystem.

Medverkande:

Roland Elander, Chef Mobilitet och Affärsutveckling, Sustainable Innovation
Sara Boije af Gennäs, Konsult, Trivector Traffic