Almedalsveckan, panelsamtal; Vad hindrar barns aktiva resor till skolan?

27 juni 2024
Visby

Trivector Traffic deltar på Almedalsveckan i panelsamtalet "Vad hindrar barns aktiva resor till skolan?" Barns nedgående trend att röra sig aktivt bidrar till ökade problem med övervikt och andra hälsorelaterade sjukdomar. Det minskar också möjligheterna att bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att ersätta kortare bilresor, vilket är avgörande i kampen mot klimatförändringar.

barn med ryggsäck som cyklar till skolan

I panelsamtalen diskuteras hur vi kan ändra riktningen gällande barns aktiv mobilitet. Nudgd presenterar projektet med fokus på vuxnas beteendefaktorer: motivation, möjligheter och hinder. Projektet vann priset för bästa mobilitetsinitiativ under 2023 av European Mobility Week. Energicentrums projekt närmar sig frågan ur ett barnrättsperspektiv. KTH som projektpart forskar barns upplevda hinder och applicerar deras CERO-modell som en metod för att nå klimatmålen med mångsidiga tester för regionen, barnen och föräldrar.

Med i panelen: Generation PEP är en ideell organisation som strävar efter att skapa en folkrörelse för bättre hälsa bland barn och unga. Organisationens mål är att främja barn och ungdomars hälsa genom att öka deras fysiska aktivitet och förbättra deras kostvanor. Trivector Traffic är en ledande aktör kring hållbara transporter och trafikplanering med mål att utveckla innovativa lösningar för att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan från transporter.

Medverkande:

Ola Rynge, CTO, Nudgd
Petra Ahlman, Projektledare, Energicentrum
Emma Blomdahl Wahlberg, Kommunikationsansvarig, Generation Pep
Sara Boije af Gennäs, Konsult, Trivector Traffic