App-baserad resvanedata till forskning och utredningar

26 januari 2023
Hållbara transporter

Allt fler aktörer använder app-baserade resvaneundersökningar som fångar resande och beteenden på ett helt nytt sätt. Möjligheterna till djupare förståelse av hur vi använder transportsystemet är enorma.

Resvanedata för forskning

I en app kombineras detaljerad resdata (hur, när, varför och var man reser) med enkäter om vem som reser, attityder mm. Genom GPS-positionering fångas resvägar och hastigheter med hög detaljeringsgrad och kvalitet. Dessutom fångas resor som oftast tappas bort med traditionella metoder – data som behövs för att svara på frågeställningar som är viktiga för utveckling och uppföljning av ett välfungerande transportsystem.

Välkommen till ett webbinarium där Emeli Adell och Sara Boije af Gennäs berättar om datainsamlingsverktyget TravelVu och om den data som samlas in. TravelVu är utvecklat utifrån våra egna forskningsutmaningar i kombination med lång erfarenhet av att samla in och använda resdata samt förståelsen av vikten av hög datakvalitet.

Du får mer kunskap om:

  • TravelVu som verktyg
  • Data och datakvalitet från TravelVu jämfört med traditionella metoder
  • Exempel på hur data nyttjas idag
  • Insamlade data som finns tillgänglig för forskning
  • Möjligheter vid ny datainsamling

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!