Are men more protected than women in traffic?

6 februari 2020
Hållbara transporter
Göteborg

Hur jämnt fördelad är trafiksäkerheten? Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt i Sverige, men det finns stora utmaningar kvar vad gäller oskyddade trafikanter. Frågan är också hur jämnt fördelad trafiksäkerheten är mellan olika grupper av oskyddade trafikanter. Det har Trivector studerat i ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverkets Skyltfonden.

Trivector konstaterar att det är en kvinna som blir påkörd i 6 av 10 kollisionsolyckor mellan personbil och fotgängare, medan män är de som oftast kör på (i 7 av 10 av olyckorna är bilföraren en man). Datamaterialet kommer från IF och exponeringsdata har hämtats från RVU Sverige. Könsskillnader finns också för cyklister, men i mindre utsträckning än för fotgängare. De flesta fotgängare och cyklister som skadas i trafiken gör det dock i singelolyckor. Även här är kvinnor överrepresenterade, även med hänsyn till exponeringen, och särskilt när det gäller äldre kvinnor som fotgängare enligt data från STRADA. Man kan tala om en maktförskjutning i trafiken där kvinnor uppvisar en större utsatthet jämfört med män.

Vår medarbetare Hanna Wennberg berättar mer om forskningsprojektet i samband med lunchmöte på SAFER.

Mer information

SAFERS webbplats