Arena för transporteffektiv stadsmiljö: Innovation mobilitet och digitalisering

30 september 2021
Hållbara transporter
Webbinarium

Trafikverkets "Arena för transporteffektiv stadsmiljö" ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Arenan riktar sig till dig som är verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet. Anmälan är öppen till webbinariet den 30 september. Välkommen!

PROGRAM
9.00–9.30 Inledning
Välkomstord – Caroline Mattsson, Trivector
Arena för transporteffektiv stadsmiljö – Tobias Malmgren, Trafikverket
Öppen innovation – ett verktyg på vägen mot ett hållbart transportsystem – Jesper Johansson, Transformo
9.30–10.10 Innovationsupphandling för att få fler att gå och cykla – Anna Lindell, strateg Trafikverket
Självkörande buss i Varberg – lärdomar från sommaren 2021 – Max Wehlin, Utvecklingsstrateg Varberg
Transparenta transporter – ett innovationsprojekt för ökad samlastning till en skola
– Linda Bermin, trafikplanerare Helsingborgs stad
Bussklubben – öka resandet med skolskjuts – Sebastian Tay Hannebo, projekt- och utvecklingsledare Region Värmland
10.10–10.30 Gemensam diskussion & avslutning – moderator, Caroline Mattsson, Trivector
Avslutning – Tobias Malmgren, Trafikverket