Arkus nätverksträff: Rikare grannskap

27 oktober 2022
Hållbara transporter
Webbinarium

För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem behöver vi ställa om dagens samhälle mot effektivare markanvändning och minskat bilresande. En stor del av Sveriges bostadsområden är byggda med bilen som norm med stora ytor för trafik och parkering. Sammanlagt har vi fler parkeringsplatser än invånare i Sverige – och större parkeringsyta än boendeyta per person.

Rikare grannskap - förslag på stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar för Grimsta. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner

Forskningsprojektet Rikare grannskap har undersökt hur fyra bildominerade stadstyper kan byggas om med mobilitetslösningar som frigör parkeringsytor för fler bostäder, bättre offentliga rum och grönare boendemiljö. Projektet har också identifierat drivkrafter, hinder och möjliga strategier för snabbare omställning.

Rikare grannskap drivs av Nyréns Arkitektkontor, Trivector Traffic, RISE och KTH i samarbete med Stockholms stad samt ett antal kommunala och privata bygg- och bostadsaktörer. Projektet är ett av sex beviljade projekt i Arkus Zoom21. Projektet har också fått stöd från Vinnova Infrasweden. Arkus bjuder in representanter från projektgruppen att presentera resultatet. Du som deltagare får också möjlighet att ta del av samtalet och ställa frågor till projektgruppen.
Varmt Välkomna att anmäla dig nedan!

Vi bjuder in
Katarina Borg, stadsplanerare och landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor och forskningsinstitutet RISE
Malin Gibrand, trafikplanerare och affärsområdesansvarig stadsbyggnad, Trivector Traffic

Bilden ovan visar fallstudien i Grimsta, hur det ser ut idag och hur det skulle kunna se ut. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner.

𝗗𝗮𝘁𝘂𝗺 𝗼𝗰𝗵 𝘁𝗶𝗱
27/10 kl. 8-9.00

𝗣𝗹𝗮𝘁𝘀
Via länk (skickas vid anmälan)

Program
8.00-8.05 Välkomnar, Arkus ordförande Olof Philipson
8.05-8.20 Presentation av projektgruppen
8.20-8.45 Panelsamtal
8.25-9.00 Frågor från chatten

Frågor?
Välkommen att kontakta Arkus info@arkus.se.