Barn, liv och trafik 2024 – Säkrare trafikvardag för barn och unga

6 mars 2024
Göteborg

Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trafikvardag! Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar frågor inom stads- och trafikmiljö, mobilitet, folkhälsa och utbildning. Här får du träffa kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige! Var med i den viktiga dialogen om hur vi formar framtidens hållbara och säkra trafikmiljö för alla!

Kom och lyssna på Sara Boije af Gennäs, fokusområdesansvarig aktiv mobilitet, som håller ett föredrag om Stadsutveckling för hållbara transporter och vardagsrörlighet.

Välkommen!

Läs mer här!