Bildelning på landsbygden – en del i framtidens sätt att resa

15 juni 2022
Hållbara transporter

Är bilpooler bara något för städerna eller skulle det kunna fungera även i en by eller i ett mindre samhälle? Hur kan vi skapa alternativa mobilitetslösningar direkt vid bostadsbyggandet? Och kan olika former av bildelning vara en del av lösningen i klimatomställningen? Frågorna är mer aktuella än någonsin nu när bränslepriserna går upp, fler har börjat jobba hemifrån och klimatkrisen gör att vi behöver se på nya lösningar.

Som en del av Skåne Innovation week  bjuds du in att få ta del av flera olika inspirerande sätt att ”dela på bilen” anpassat till förutsättningarna på landsbygden.

  • Projektet ”Mobilitet på tvärs” kommer att berätta om fyra bilpoolspiloter i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, där framför allt Brösarp har överraskat och gett nya lärdomar kring bildelning.
  • Bil Bengtsson kommer att presentera sin tjänst Rulla.se där du kan boka, låsa upp bilen och betala direkt i en app.
  • EC2B och Trivector Traffic inspirerar kring hur planering av nya alternativa mobilitetslösningar till de boende kan finnas med redan när nya områden planeras och byggs.

Vill du delta digitalt?
Då kan du följa vår live-streamade sändning via Innovationscenters Facebook här. Har du inte möjlighet att delta under dagen – ingen fara då har du chansen att se sändningen i efterhand.

Mobilitet på tvärs är ett projekt med fokus på framtidens hållbara resande. Med ”tvärs” menas dels mellan stad och land, med olika transportslag och över landsgränser genom samarbete mellan svenska och danska kommuner och organisationer. I Sjöbo och Tomelilla kommuner har arbetet med ett ”case” inom temat ”Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs”. Tillsammans med boende på mindre orter man valt ut och testat olika alternativa sätt att resa. Under denna eftermiddag får ni ta del av några av dessa exempel, plus lite annat som finns på marknaden anpassat efter landsbygdens förutsättningar.

Målgruppen är fastighetsägare, företag och föreningar som vill ha bilpool samt alla nyfikna privatpersoner.

Evenemanget modereras av Helena Kurki på Innovationscenter för landsbygden.

Mer information

Anmäl dig här >>