DenCity – slutkonferens

18 mars 2021
Hållbara transporter
Webbinarium

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen.

DenCity bidrar till radikalt nytänkande och har, genom de fem år projektet pågått, skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser. Nu har du chansen att ta del av resultaten, den 18 mars är det slutkonferens, en halvdag full av talare under ämnet en hållbar och tät stad!

Vår medarbetare Sara Boije af Gennäs deltar i sektion 1, Mobility Broker – en vardag utan bil. Sara berättar om hur vi har levererat en mobilitetstjänst med kollektivtrafik, cykel och bilpool med tillhörande informationskampanjer, tävling etc. till de boende.

08:20 – 08:30 Anslut till GoToWebinar – länk till GoToWebinar och eventapp med agenda kommer inom kort
08:30 – 08:45 Välkommen och introduktion till dagen
08:45 – 09:15 Sektion 1. Mobility Broker – en vardag utan bil
09:15 – 09:45 Sektion 2. Fastighetsnära leveranser – paketleveranser nära bostaden 24/7
09:45 – 10:00 Bensträckare
10:00 – 10:30 Sektion 3. Stadsdelsnära samlastning
10:30 – 11:00 Sektion 4. Elektrifierade urbana tunga lastbilstransporter – för en tystare och renare stad
11:00 – 11:30 Sektion 5. Urbana vattenvägar
11:30 – 11:50 Paneldiskussion
11:50 – 12:00 Introduktion till implementeringsguiden och avslut