Det nya normala – resor och transporter under och efter Corona

23 oktober 2020
Hållbara transporter

Vi har aldrig befunnit oss i en tid som denna. Corona har ändrat många beteenden och vårt sätt att resa; ökat distansarbete, färre tjänsteresor, mer e-handel etc. Dessa förändrade beteenden kan vara starten på det nya normala. För oavsett Corona eller inte, våra resor och transporter behöver förändras mer än på marginalen.

I det här föredraget får du en bild över utvecklingen av transporterna under och efter corona. Du får också konkreta förslag, tips och idéer för hur vi kan hantera konsekvenserna av Corona för samhället och trafiken.

Exempel på frågeställningar som du får svar på:

  • Hur kan vi arbeta för att transporterna skall fortsätta i riktning mot ett hållbart transportsystem?
  • Hur får vi folk tillbaka till kollektivtrafiken post Corona?
  • Hur kan städerna öka sin attraktivitet med utgångspunkt i det som nu händer?
  • Hur kan cykeltrafiken få en kick framåt?
  • Vilka åtgärder kommer vi att behöva under Corona och efter?
  • Hur kan Corona och digitalisering ge positiva effekter för hållbarheten?

Christer Ljungberg är VD för Trivector och håller i vanliga fall ca 50 föredrag om året kring frågor om framtidens trafik och samhälle. Nu kan du få ta del av en ett nytt föredrag som bygger på forskning, analys och trendspaning. Christer har som en av grundarna till Trivector under de senaste 30 åren arbetat med många strategiska frågor kring framtidens hållbara transportsystem.

Pris och praktisk information

Pris: 595 kr (exklusive moms).

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.