Drive Sweden Forum

8 september 2022
Hållbara transporter
Göteborg

Äntligen hålls Drive Sweden Forum fysiskt igen, på Lindholmen Science Park i Göteborg. Generaldirektörerna för Transportstyrelsen och Trafikverket, Jonas Bjelfvenstam respektive Roberto Maiorana, kommer att vara två av talarna. Dessutom blir det utställning, nätverkande, insikter, framtidsspaningar och resultat.

Vi finns på plats och två av våra medarbetare deltar i programmet:
Lena Smidfelt Rosqvist, VD, Trivector Traffic, är med i programpunkten om ett jämställt transportsystem.
Lennart Persson, kontorschef i Göteborg, berättar om självkörande bilar och projektet Eldsjäl.

Ta del av hela programmet här >>