Ekotransport 2030

24 maj 2021
Hållbara transporter

Ekotransport är den årliga mötespunkten för beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter, nationellt, regionalt och lokalt, för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Vår vice vd och forskningschef Lena Smidfelt Rosqvist deltar. Hon deltar i sessionen ”Infrastrukturtankar inför en oviss framtid”. Hur planerar man för en hållbar mobilitet, då framtida tekniker, resurser och behov blir allt mer osäkra och svårbedömda. Diskussionen tas upp ett par månader efter att regeringen lagt sin stora infrastrukturproposition på riksdagens bord.

Mer information och anmälan >>