Få koll på fordonsflottan

23 juni 2021
Hållbara transporter

Har din verksamhet många fordon och samtidigt mål om en fossiloberoende fordonsflotta? Många fordon som körs korta sträckor? Decentraliserat fordonsansvar? Då har ni mycket att vinna på att effektivisera hanteringen och användningen av era fordon.

parkering bilar

I denna digitala workshop fokuserar vi på hur du kan:

  • Avgöra om din fordonsflotta används effektivt
  • Vilken typ av data du behöver för att kunna avgöra fordonseffektiviteten
  • Potentialen till effektivisering

I samband med workshopen får du en checklista som är till stor hjälp i ditt fortsatta arbete med effektiviseringen av fordonsanvändningen.

Workshopen ger dessutom möjlighet till fördjupad diskussion och erfarenhetsutbyte med andra i samma situation som du. Om intresse är stort kommer vi att skapa fler möjligheter för fortsatt erfarenhetsutbyte.

Som introduktion till workshopen får du gärna ta del av inspelningen av webbinariet ”Effektivare fordonshantering – sparar tid och pengar” som hölls den 17 mars.

Workshopledare: Pernilla Hyllenius Mattisson, AO-ansvarig verksamheters transporter och Nina Hvitlock, expert verksamheters transporter.

Praktisk information

  • Kostnad: 895 kr exkl moms. Gå 4 för priset av 3 inom samma organisation
  • Vid avbokning mindre än en vecka före workshop faktureras hela kostnaden
  • Datum: 23 juni kl 10.00-12.00
  • Länk skickas ut dagen innan workshopen

Tipsa gärna din vänner eller kollegor om workshopen!