Föreningen för samhällsplanering: E-handel och stadsrummet

16 februari 2021
Hållbara transporter
Webbinarium

Vad händer med staden när e-handeln växer sig allt starkare? Hur påverkas flödet av transporter? Hur ser behovet ut av nya logistikslösningar? Vad händer med konceptet ”levande bottenvåningar”?

FFS bjuder in till ett panelsamtal där representanter från både fastighetsägarsidan, akademin och samhällsplanerarkåren gemensamt diskuterar frågor som uppstår till följd av en konsumtion som i allt större utsträckning sker digitalt. Efter samtalet håller lokalföreningen Stockholm-Mälardalen sitt årsmöte.

Paneldeltagarna är:

–       Ann Legeby, professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH

–       Helena Olsson, chef Stadsutveckling och Samhälle på Fastighetsägarna Stockholm

–       Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare av Vakansa

–       Christer Ljungberg, VD Trivector

Samtalet sker digitalt och kommer att spelas in. Samtalet avslutas ca 19:15.

Mer information

Anmälan och mer information