Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

18 mars 2022
Hållbara transporter

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Under året anordnar Energimyndigheten en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner.

Hållbar mobilitet som tjänst (MaaS)

  • Marknadsintroduktion i Skåne av en MaaS-lösning (Mobility as a Service) för hållbara resor
    Föreläsare: Markus Mårtensson Skåne Innovation
  • Hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg
    Föreläsare: Rasmus Sundberg, Trivector
  • MaaS Linköping
    Föreläsare: Sandra Viktor, Linköpings kommun

Sista dag för anmälan är den 16 mars.

Mer information och anmälan >>