Försommarwebbinarium: What if 2030 – spjutspetsarna som tar oss mot målen

14 maj 2020
Hållbara transporter

Teknikinnovation, klimatrevolution och en pågående pandemi. Tillsammans med dig vill vi lyfta blicken och diskutera ”what if”. Utifrån ”tänk om”, vilka satsningar genomförs och vilka behövs? Har vi rätt samhällsorganisation för att nå 2030-målen gällande hållbara transporter?

Den 14 maj bjuder vi in dig till ett digitalt försommarseminarium där vi presenterar och diskuterar dessa frågor med kunniga experter. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter och kommer jobba med interaktion hela eftermiddagen. 2020 års försommarseminarium har ett extra fokus på hur utvecklingen bör styras när komplexiteten i arbetet ökar och antalet intressenter blir fler.

Program

13.00 Inledning

Lennart Persson, kontorschef – Trivector i Göteborg, hälsar välkommen.
Christer Ljungberg, VD och grundare av Trivector gör en kort betraktelse om hållbara transporter och vad händer post-corona.

13.10 Navigera rätt i samhällsbyggnadssektorn – tar samverkan oss framåt?

Vår värld rör sig snabbt och förmågan att reagera och vara proaktiv är avgörande för framgång i både det offentliga och privata näringslivet. För att vara framtidssäkrad behövs en kombination av strategier, tillsammans med organisatoriska förutsättningar som stödjer en kreativ kultur där innovationsprocesser är en naturlig del av arbetet. Stödjer dagens organisationer vårt samhällsbyggande i tillräcklig omfattning eller bygger vi komplexitet utan att det skapar värde? Aktuella frågeställningar tas upp i ett initierat samtal med Stefan Eglinger, tidigare Trafikdirektör för trafikkontoret Göteborgs Stad och Anders Ljungberg, VD Trivector LogiQ.

13.45 Så blev fastigheter en del av mobilitetslandskapet

Dagens sätt att planera boende och trafik kräver stora resurser av samhället, såväl ekonomiskt som yt- och miljömässigt. Nu prövas nya lösningar som förenar mobilitet och fastighetsutveckling genom delningstjänster, digitalisering och nytänkande. Kan dessa bidra till ökad resurseffektivitet inom samhällsbyggandet och hur gör vi det socialt hållbart?

Allmännyttans nya affärsmodell – förutsättningar för fler bostäder och ökat hållbart resande
Allmännyttan i Göteborg går från parkeringserbjudande till ett mobilitetserbjudande med kunden i fokus och samtidigt skapar samtidigt förutsättningar för fler bostäder.
Eva Paulsson, Hyresmarknadschef Förvaltnings AB Framtiden och Rasmus Sundberg, Trivector

Arkitekturen som kraft för att stötta hållbara beteenden – realisation av nya visioner genom MoBo
Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som ger de boende rörelsefrihet på ett hållbart sätt. Normen för vad som är Normal och det som är new Normal är nyckelfrågan.
Magnus Björkman, Theory Into Practice och Paulina Soliman, kontorschef Stockholm, Trivector

14.10 Paus

Kort bensträckare, samtidigt vill vi lyssna av hur du ser på ”what if”.
Axel Persson, Trivector

14.20 Initiativen som tar oss mot målen

Det pågår många projekt i Västra Götalandsregionen och även i andra regioner, som tar oss i rätt riktning. Det handlar om hållbarhet men inkluderar även exempelvis rörelserikedom i samhällsplaneringen. I detta pass gör vi en utblick genom korta presentationer – från framtidens kollektivtrafik till hållbar besöksnäring via digitala resvaneundersökningar.

Metrobuss som en del av framtidens mobilitet
Sebastian Fält och Axel Persson, Trivector

TravelVU – Beteendeförändring till följd av Corona
Emeli Adell
, Trivector

Rörelserikt vardagsliv och ökad hälsa genom hållbar samhällsplanering
Erik Stigell
, Trivector

14.55 Summering och avslutning

Lennart Persson, kontorschef Göteborg, Trivector

Praktisk information

Webbinariet är kostnadsfritt och sänds via Zoom.
Länk till webbinariet skickas ut 13 maj.
Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och delta i chattsamtal.

Webbinariet är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners. 

Klimatår 2020!

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Vi sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?

Mer om klimatåret 2020 >>

Ta del av inspelningen av Försommarwebbinariet >>