Framtidens kollektiva mobilitet – var sitter knutarna och vilka nya tjänster behövs?

23 mars 2023
Hållbara transporter

Hur människor reser har förändrats under de senaste årtiondena till följd av ny teknologi, utökade väg- och järnvägssystem och socioekonomisk utveckling. Pandemin visade tydligt att vi snabbt kan förändra vårt sätt att organisera våra liv och hur vi reser. Under detta webinarium dyker vi djupare ner i frågor om hur och varför vi reser - idag och imorgon. Hur kan vi arbeta med att påverka behov av resor och våra normer kring resande?

Resvanor och personlig mobilitet ligger ofta till grund för människors beslut om hur de reser. Normen kring den privatägda bilen är stark och bilen associeras fortfarande med en högre grad av frihet och kontroll.

Vid det här webinariet kommer vi att undersöka om att dagens komplexa livspussel för många blir en ursäkt för att fortsätta bygga normen kring den privata bilen? Saknas det en tilltro till att faktiskt förändra dagens resemönster och styra om till andra transportalternativ?

Presentationerna och diskussionerna tar avstamp i studien “Hela resan” som är genomförd inom ramen för Trafikverkets regeringsuppdrag “Kombinerad mobilitet” samt WSPs rapport “Nya normer för resvanor och pendlingstrafiken”.

Bland de medverkande finns Charlotte Mattfolk (IAMA), Charlotte Leijon (Energimyndigheten), Katarina Graffman (Inculture), Alma Jacobson (Vinnova), Björn Öhman (Bouvier Advisory), Kata Nylén, (Klimatpsykologerna), Ida Lemoine (Beteendelabbet), Karolina Pamp (Karolina Pamp AB), Maria Stenström (2030-sekretariatet), Christer Ljungberg (Trivector), Malin Henriksson (VTI), Mia Hesselgren (KTH) och John Hultén (föreståndare K2).

Detta webinarium är del av en serie som under våren 2023 gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i rapporten Framtiden Kollektiva Mobilitet. Läs mer på radslaget.se

Mer information >>