Framtidens transporter – digitalisering, hållbarhet och pandemi får stor inverkan

3 februari 2022
Hållbara transporter

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bjuder in till event: Nu har vi levt med pandemin i snart två år och det har inneburit många nya vanor. Distansarbete, digitala möten och en starkt ökad e-handel. Och uppmaningar att inte resa med kollektivtrafiken. Vad kommer vi att ta med oss av dessa nya vanor?

Hur kommer det att påverka vårt resande?
• Blir det mer eller mindre biltrafik?
• Kan kollektivtrafiken komma tillbaka till rollen den hade tidigare?
• Vad händer med godstransporterna – med brist på containrar etc?
• Vad betyder det för våra stadskärnor?

Det blir allt viktigare för oss att försöka förstå förändringen, och vad den nya hybridvärlden kommer att innebära.

Christer Ljungberg, dagens talare, är grundare av konsultföretaget Trivector, och han håller varje år ett 50-tal föredrag kring framtidens transporter.

Vi börjar med gemensam lunch, passa på att nätverka och knyt nya kontakter!

Varmt välkommen!

Datum och tid

Plats

Digitalt

Pris & övrig information

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 27 januari.

Vi börjar med en gemensam lunch!