Energiting sydost

11 november 2021
Hållbara transporter

I år ligger fokus på de drivkrafter i samhället som behöver samverka för att tillsammans kunna bekämpa klimatförändringarna.

Vår medarbetare Pernilla Hyllenius Mattisson deltar i programmet och ger inspiration kring hur du strategiskt kan arbeta med omställning till grönare transporter.

Hur kan privata och offentliga verksamheter ställa om och arbeta strategiskt med resor och transporter?

Framgångsfaktorer, affärsnytta och arbetssätt för ett mer hållbart resande.

 

Pernilla Hyllenius Mattisson, Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter, Trivector

Pernilla arbetar tillsammans med offentliga och privata verksamheter i deras omställning till mer hållbara resor och transporter, och då bl a med grön resplan inom Region Östergötland. Pernilla är även mobilitetssamordnare på Trivector och har därmed även erfarenhet från omställningsarbetet i den egna organisationen.