Hållbar småstad: Planera för levande kvarter

3 december 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

I våras tog vi i samarbete med Krook & Tjäder fram en handbok med 20 konkreta åtgärdsexempel för att inspirera till ett mer hållbart stadsbyggande.

Stadssiluett av Krook och Tjäder

Handboken riktar sig till dig som arbetar med hållbar stadsutveckling i eller för en kommun och de byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprojekten. Åtgärderna kan passa alla kommuner, men har särskilt valts ut med tanke på den lilla kommunen, med de begränsningar i ekonomi och resurser som det innebär.

Det var på uppdrag av Region Skåne, Bjuvs kommun och Samordning för bostadsbyggande som handboken togs fram. Idén till handboken kom med anledning av att Bjuvs kommun står inför en omvandling av ett stort område till bostäder och önskade stöd i vilka krav en mindre kommun skulle kunna ställa. I arbetet deltog även Kjell-Åke Holmgren med sin expertis inom exploatering och kostnader.

På detta webbinarium berättar vår medarbetare och expert på hållbara transporter, Karin Neergaard tillsammans med Elvira Grandin, Landskapsarkitekt på Krook& Tjäder, om vad vi kan påverka med planering. Hur kan du arbeta med hållbar mobilitet? Hur kan arkitekturen bli mer hållbar? Du får tips om enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå för att öka hållbarheten.

Exemplen är konkreta och omfattar flera hållbarhetsstrategier:

  • Stadsrum och stadsliv
  • Hälsa och välbefinnande
  • Resurshushållning
  • Grönska och ekosystemtjänster
  • Klimat- och miljöpåverkan

Mer information

Inspelningen av webbinariet

Praktisk information

Webbinariet sänds i samarbete med

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi kommer skicka länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina medarbetare om webbinariet!