Hållbar verksamhetsutveckling – från vision till vardag

10 september 2020

Coronapandemin tvingar oss att tänka igenom våra verksamheters relevans, ändamålsenlighet och konkurrensförmåga. Därför finns det nu också stora möjligheter att även tänka långsiktigt, smart och hållbart.

De flesta verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Angreppssättet kan vara allt ifrån trevande och pliktskyldigt till strukturerat och ambitiöst. Även om hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och seriöst så finns risken att det sker vid sidan om övrigt ledningsarbete och därmed får en begränsad påverkan.

Välkommen att delta på ett webbinarium den 10e september där Mattias Andir, hållbarhetsansvarig och konsult berättar om vikten av att:

  • hållbarhet måste motivera och engagera utan att paralysera och passivisera
  • hållbarhetsarbetet integreras som en naturlig del av verksamhetens ledning
  • påverka ledningssystemet från ledning till medarbetare
  • gå från hållbarhet som restriktion för nuvarande verksamhet till en plattform och möjliggörare att möta omvärldens behov av tjänster och produkter