Hållbarhet och trafiksäkerhet – hur då?

23 november 2022
Hållbara transporter

Nollvisionen innebar ett paradigmskifte för synen på trafiksäkerhet. Nu står vi inför nästa skifte – att se trafiksäkerhet som en del i hållbarheten i linje med Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen. Hur påverkar det kommunens trafiksäkerhetsarbete? Hur påverkas arbetet med hållbart resande och annat hållbarhetsarbete?

Det finns fler synergier än motsatsförhållanden mellan trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Säkra och trygga trafikmiljöer är en förutsättning för mer hållbar och aktiv mobilitet. Samtidigt upplever många kommuner en motsättning mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål. Trafiksäkerhetsmål ställs ibland mot arbetet för ökat cyklande och gående.

På det här webbinariet delar Hanna Wennberg och Olivia Dahlholm med sig av resultaten från ett nyligen avslutat forskningsprojekt där vi har studerat hur ett trafiksäkerhetsarbete ser ut som är i linje med Agenda 2030. I fokus är kommunens olika påverkansmöjligheter – som väghållare, påverkare, kravställare och upphandlare.

Projektet har gjorts tillsammans med Göteborgs Stad. Representanter som medverkar i webbinariet från Göteborgs Stad är Suzanne Andersson (utvecklingsstrateg) och Annika Nilsson (analytiker).

På webbinariet bjuder vi på följande programpunkter:

  • Inledning av Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet, Trafikverket.
  • Du får ta del av resultaten från studien som gjorts i olika kommunala verksamheter: Ses trafiksäkerhet som en hållbarhetsfråga? Vilka är synergierna med andra hållbarhetsmål? Vilka är motsättningarna? (Hanna Wennberg, Olivia Dahlholm)
  • Du får konkret vägledning baserad på studien: Hur kan kommuner arbeta för ökad trafiksäkerhet tillsammans med andra hållbarhetsmål? (Hanna Wennberg, Olivia Dahlholm)
  • Du får komma med inspel: Vilka utmaningar ser du? Vad bör vi arbeta vidare med?
  • Avslutande diskussion med Suzanne Andersson (Göteborgs Stad) med flera.

Mer information

Trafiksäkerhet ingår i Agenda 2030 genom delmål 3.6. Det finns också en tydlig ambition i Sverige och globalt om att trafiksäkerhet ska ses och hanteras som en del i hållbarheten – se Stockholmsdeklarationen.

Forskningsprojektet är finansierat av Trafikverket.

Mer om vårt arbete med trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet som en del av hållbarhet

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!