Infram-dagen: Innovationer inom transportsektorn med hållbarhet och framtid som drivkraft

24 mars 2023
Borlänge

Det händer mycket inom transportsektorn. Klimatfrågorna påverka oss alla på olika sätt. På många ställen inom transportsektor ses miljöfrågor och hållbarhet som en positiv drivkraft som skapar innovationer. Innovationer som kommer att förändra vårt sätt att resa och transportera gods.

Hur kan vi nyttja digitalisering, elektrifiering, vätgas och automatisering för nya hållbara sätt att resa och transportera oss i världen, Sverige och Bergslagen? Vi tittar framåt och får en inblick i vad som är på gång, men också det vi anar är på gång men inte riktigt kan se än.

Christer Ljungberg, grundare och senior advisor för Trivector Traffic deltar i programmet.

Ta del av hela programmet och anmäl dig på Inframs webbplats.