Klimatpåverkan på marginalen – vem ansvarar för att transportplaneringen bidrar till klimatmålen?

22 oktober 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium: Vem ansvarar för att transportplaneringen bidrar till klimatmålen? Fredrik Pettersson-Löfstedt vid Lunds Tekniska Högskola och Emma Lund från Trivector presenterar resultat från en diskursanalys i forskningsprojektet Stafetten. Analysen är baserad på intervjuer med tjänstepersoner på nationell, regional och lokal nivå om transportplaneringen och miljömålen.

bilkö vid väggbygge_Stafetten

Fredrik Pettersson-Löfstedt (fil.dr, biträdande universitetslektor Trafik och Väg, Lunds Tekniska Högskola och forskare på K2 – Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik) och Emma Lund (fil.dr., konsult Hållbara transporter på Trivector) presenterar resultat från en diskursanalys i forskningsprojektet Stafetten, finansierat av Naturvårdsverket.

På webbinariet presenterar och diskuterar forskarna resultaten av en diskursanalys av intervjuer som gjorts med tjänstepersoner på nationell, regional och lokal nivå om transportplaneringen och miljömålen.

Resultaten visar att idén att infrastrukturplaneringen ska baseras på objektiva underlag lägger makten i modellerna, inte hos planerarna, medan idén om att det ändå är politiska prioriteringar som avgör i stället lägger makten hos politikerna. Diskussioner kring organisationens övergripande uppdrag visar att även om miljö- och klimatfrågor uppfattas som viktiga av alla organisationerna i studien får andra frågor högre prioritet.

Flera problembeskrivningar kan identifieras som kan fungera som ”bortförklaringar” till varför det inte är den egna organisationen som har störst ansvar för omställningen av transportsektorn. Ett tema som webbinariet kommer att belysa är ”blame game”-temat, det vill säga föreställningen att omställningen mest är någon annans ansvar, vilken är spridd i praktiskt taget alla de studerade organisationerna. Ett annat tema som diskuteras är ”marginalperspektivet”, dvs att klimatpåverkan av enskilda projekt och planer ses som marginell, samtidigt som till exempel tidsvinster av samma planer och program inte ses som marginella.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till joanna.dickinson@naturvardsverket.se senast 16 oktober. Skype-länk skickas ut efter anmälan.

Mer information

Transportsektorns omställning hindras av otydliga mål och gamla beslut

Olika synsätt leder till skilda slutsatser om möjligheterna att använda transportplaneringen för att uppnå miljömål