Kunskapslunch – Socialt hållbar transportplanering: Kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital

8 februari 2023
Webbinarium

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, bjuder in till kunskapslunch om socialt hållbar transportplanering. Våra medarbetare Christian Dymén och Olivia Dahlholm berättar om kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital i utsatta områden i form av tillit till andra människor och till samhället.

Christian och Olivia med kollegor har studerat hur det sociala kapitalet för boende på Rosengård i Malmö har påverkats av investeringen i högkvalitativ busstrafik i form av MalmöExpressen (busslinje 5) och av öppnande av Rosengårds station. Med hjälp av data från en omfattande enkätundersökning görs jämförelser med Lindängen/Fosie. Under kunskapslunchen får du höra om arbetet med att testa en modell för bedömning av transportinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet, som tagits fram i K2-projektet Kollektivtrafik som investering i socialt kapital.

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams