Lastcyklar i samhällsplaneringen

12 maj 2020
Hållbara transporter

Energikontor Sydost bjuder in till webbinarium. Vi måste resa mer hållbart och lastcyklar är en viktig pusselbit för att skapa ett fossilfritt och hållbart transportsystem, både för privatpersoner och företag. Hur kan din organisation bidra i detta viktiga arbete – från strategi till parkering och asfaltering! Vår cykelexpert Erik Stigell är föreläsare.

Är din kommun en bra lastcykelkommun?

Under detta webbinarium kommer vi att prata om vad som är viktigt att tänka på när man vill öka antalet lastcyklar i samhället. Hur viktigt det är med visioner och hur kan ni styra utvecklingen via rätt strategier – tex cykelstrategier. Hur ni bygger upp planeringen kring utvecklingen av er kommun – via fysisk planering när nya platser och bostadsområden ska utvecklas. Hur ni ser till att ha god tillgång på och utformning av parkeringsplatser vid bostäder, arbetsplatser och på allmän plats samt utformning av och undvika hinder i cykelbanor. Men det kan också vara genom att öka tillgång via tättplacerade och utformade cykelpooler.

Föreläsare

Erik Stigell, Trivector
Konsult, forskare och föreläsare med fokus på cykling, aktiv mobilitet och hälsa.

Erik har projektlett och arbetat i flera projekt inom hållbart resande och hälsa, han är en uppskattad föreläsare och han har publicerat artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang.

På Trivector arbetar Erik bland annat med cykeltrafik, parkering, transporter i delningsekonomin och hälsoutvärderingar.

Erik har varit styrelseledamot i Cykelfrämjandet.

Mer information >>