Livable ’scapes

4 september 2020
Hållbara transporter
Malmö

En heldagskonferens inom blågrön infrastruktur, smart mobilitet, urban design och cirkulär ekonomi.

Våra medarbetare Karin Neergard och Pernilla Hyllenius Mattisson är några av talarna under dagen.

Karin Neergaard – Trivector –  Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling.
Karin Neergaard är utbildad civilingenjör och har arbetat med trafik för ett hållbart resande i mer än 20 år. Karin är särskilt intresserad av klimatsmart planering, hållbar stadsutveckling och gång- och cykelvänliga lösningar. Karin har deltagit i utvecklingen av flertalet handböcker och metoder, bland annat Citylab guide, Planera klimatsmart och cykelrevisionen Bypad.

Pernilla Hyllenius Mattisson – Trivector –  Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling. Pernilla är affärsområdesansvarig för Mobility Management och Företagens transporter inom Trivector Traffic. Hon hjälper privata och offentliga verksamheter att nå år 2030´s tuffa klimatmål för resor och transporter. T ex genom framtagande och införande av grön resplan, där åtgärder som uppmuntrar och underlättar användandet av gång, cykel, kollektivtrafik och fossilfria transporter är centrala. Mobilitetsansvarig på Trivector och därmed väl insatt i implementering av olika typer åtgärder.

Mer om konferensen >>