Mät och styr mot hållbar tillgänglighet

3 juni 2022
Hållbara transporter

Kunskap om hur tillgängligheten ser ut i kommunen eller regionen är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen. Inte minst för att kunna styra utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem och mer transporträttvisa.

karta med olika färger som visar flöden - tillgänglighetsanalys

På detta webbinarium berättar Nina Hvitlock och Hanna Wennberg om hur hållbar tillgänglighet kan förstås och mätas. Vi gör det med utgångspunkt i konkreta exempel från tillgänglighetsanalyser som är nyligen gjorda i Göteborg, Eskilstuna och Malmö.

Webbinariet är intressant för dig som jobbar i kommun eller region och önskar mäta och styra mot hållbar tillgänglighet utifrån ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Du får kunskap om:

  • Vad hållbar tillgänglighet är och vad vi vet om människors preferenser när det gäller tillgänglighet enligt forskningen.
  • Hur hållbar tillgänglighet både kan mätas och åskådliggöras med hjälp av geografiska analyser (GIS) på ett kommunikativt vis.
  • Vilka användningsområden som finns för tillgänglighetsmått – som uppföljningsverktyg för trafikstrategin, som nuläges- och bristanalys för detaljplanering, trafikutredning, mobilitets- och parkeringsutredning, och så vidare.
  • Hur tillgänglighetsanalyser kan utgöra underlag för sociala konsekvensanalyser och för förståelse av transporträttvisa.

Mer information

Tillgänglighetsanalyser

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.
Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.
Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.
Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.
Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!