Mer hållbarhet i transportplanerna – hur då?

24 november 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Det finns ambitiösa hållbarhetsmål för transportplaneringen, men studier visar att målen får litet genomslag i praktiken. Nu påbörjas arbetet med nya länstransportplaner och nationell transportplan. Här finns möjlighet att låta hållbarhetsmålen få större genomslag än tidigare, både vad gäller miljömässig och social hållbarhet. Men hur gör man rent konkret?

trafikljus

På det här webbinariet ger vi inspel till arbetet med transportplanerna som nu drar igång i regionerna och på nationell nivå. Våra forskare och konsulter Christian Dymén, Emma Lund och Hanna Wennberg delar med sig av såväl forskningsresultat som handfasta råd och konkreta verktyg för hur vi kan bli bättre på att omsätta hållbarhetsmålen till verklighet.

Exempel på frågeställningar som du får svar på:

  • Varför är det så svårt att få med hållbarhetsmålen i transportplaneringen?
  • Hur kan mål om miljö och klimat bli mer styrande i praktiken?
  • Hur kan jämställdhet och social rättvisa beaktas?
  • Vad ska man som region tänka på om kommande länstransportplan ska bli mer hållbar?
  • Vilka verktyg finns som kan hjälpa dig som arbetar med transportplanering att öka genomslaget för hållbarhetsmålen i planeringsprocessen?

Mer information

Inspelningen av webbinariet

Olika synsätt leder till skilda slutsatser om möjligheterna att använda transportplaneringen för att uppnå miljömål

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi kommer skicka länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina medarbetare om webbinariet!