Mobility Forum

23 september 2022
Hållbara transporter
Webbinarium

Mobility Management: hur förändrar vi resebeteende? Gate 21 bjuder in till höstens första Mobility Forum-webinar, på temat beteendeförändring.

Det är ingen hemlighet att en förändring i resebeteende är svårt att få till. Våra rörelsemönster är ofta skräddarsydda efter våra vardagliga behov. Kanske är det enklare att ta bilen istället för bussen för att det känns mer flexibelt. Barn behöver lämnas, mat behöver handlas, och vardagslivet behöver tas hand om på vägen till vår destination. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi behöver anstränga oss för att ändra våra vanor om vi vill nå klimatmålen innan 2030.

I projektet Mobilitet på Tvärs har vi lärt oss att vi behöver ha invånarna med oss när vi utvecklar nya mobilitets- och transporttjänster. I de flesta fall är det ju faktiskt de som kommer att vara de primära användarna; och i många fall kommer detta betyda en beteendeförändring. Men hur får man till en långvarig förändring? Hur skapar man engagemang – och vilja till aktivt deltagande? Vilka verktyg finns tillgängliga för offentlig sektor och näringsliv?

Mobility Forum riktar sig till tjänstepersoner inom kommun och region, näringslivsaktörer – och alla däremellan.

Ta del av presentationer och inspireras av nya erfarenheter och perspektiv under dagens inspirerande talare:

  • Signe Poulsen, projektledare hållbar mobilitet, Gate 21
  • Anders Bengtsson, näringslivsutvecklare, Lunds Kommun
  • Hanna Malm, trafikplanerare Örebro kommun
  • Björn Wendle, vice VD och marknadsansvarig Trivector Traffic
  • Wiebke Müller, Innovation Lifecycle Officer, EIT Urban Mobility