Näringslivsfrukost Lunds kommun: Tema hållbara transporter

17 april 2023
Hållbara transporter
Lund

Spagetti eller konfetti kring klimatmål 2030? Under denna näringslivsfrukost berättar vi mer om vad Lunds kommun och Lunds näringsliv gör för att uppnå klimatmålen, med övergripande temat - omställning av transporter.

Invigning av Hållbarhetsveckan med Jon Andersson, chef för Hållbarhetsenheten Lunds kommun. Med anledning av Klimatmål 2030 berättas om klimatneutrala Lund, varför är det viktigt att känna till, vad gör Lunds kommun för att uppnå målsättningar, vad innebär det för boende och verksamma i Lund, vilka är de största utmaningarna nu och hur kan vi gemensamt konkret agera? Befintlig utsläppsstatistik ger oss att transporter står för ca 50% av alla utsläpp. Därför fokuserar vi detta Godmorgon Lund på transportbehov för både människor och gods.

Med hjälp av moderator Anders Mildner samtalar vi med såväl Lunds kommun som Lunds näringsliv. Ambitionen är att visa vägen mot hållbara transporter genom att presentera ett smörgåsbord av konkreta lösningar.
Vi får bekanta oss med Lunds kommuns väg mot att bli en fossilbränslefri kommun och med kommunala projektet Systemdemonstratorn. Från Lunds näringsliv gästas vi av Axis och Trivector Traffic.

Mer information

Christian Halberg | christian.halberg@lund.se