Nationella planen under framtagande – Branschen presenterar sina prioriteringar

5 mars 2024

Varmt välkommen till 2030-sekretariatets webbinarium i samband med remitteringen av det nationella inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen 2026–2037.

Från vår sida på Trivector Traffic deltar Håkan Johansson, tf Affärsområdesansvarig framtidssäkrad samhällsplanering med sin föreläsning ”Målstyr omställningen”.

Läs mer här.